Westen overtuigt Netanyahu niet: Israël zal oorlog winnen

Netanyahu, glas (beeld: GPO, YourTube, 2024)

Israël moet en zal de oorlog tegen Hamas winnen, omdat het geen keus heeft om de vijf overgebleven Hamas-bataljons te laten zitten. Dat was de boodschap van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dinsdag op een persconferentie. De pleidooien van westerse leiders, onder wie Mark Rutte, om nu tot een staakt-het-vuren te komen, hebben hem niet overtuigd. De aanval op Rafah moet wel plaatsvinden. Nog steeds staat Israël open voor een tijdelijke wapenstilstand. Tegelijkertijd hangt Hamas in de touwen en stelt de terreurorganisatie onmogelijke eisen.

“We zullen geen toekomst hebben zolang Hamas in tact blijft. Het overleven van Israël hangt af van deze overwinning, die binnen handbereik is,” zei Netanyahu na een ontmoeting op zijn kantoor met leiders van de Amerikaanse pro-Israëlische belangenorganisatie AIPAC. “Als we de doelstellingen van deze oorlog bereiken, zullen we een zware klap uitdelen aan de Iraanse terroristische as, die achter alles zit dat we vandaag de dag zien.”

Glazen kapot slaan

De premier benadrukte dat van de 24 Hamas-bataljons er nog vijf over zijn, die zich in Rafah ophouden. Hij pakte het glas water op dat naast hem op het katheder stond, en vergeleek een zo’n bataljon met een glas. “Het is aan ons om zo’n glas te vernietigen. Een zo’n glas bevat een commandant en een hiarchie, die honderden terroristen aanstuurt.” Het vernietigen van een bataljon is zorgt ervoor dat de commandostructuur en dus de slagkracht ervan verdwijnt, aldus Netanyahu.

“Het eerste wat we doen is het kapot slaan van de glazen. Dan houd je schermen over. Je hebt dan nog steeds terroristen, maar die zijn niet meer zo georganiseerd zoals eerst. Je krijgt dan veel kleinere krachten van individuele terroristen die minder wapens kunnen gebruiken. Je moet die wel oprollen en ook moet je de ondergrondse tunnels in blijven gaan.” In de tunnels de commandocentra en andere infrastructuur van Hamas verborgen.

Veilig grondgebied

“Als mensen tegen ons zeggen: maak het werk niet af en laat die vier of vijf bataljons zitten, dan verliezen wij de oorlog. Waarom zeggen ze dat? Ze maken zich zorgen om de bevolking. Net als wij.” Netanyahu legt uit dat deze mensen in het zuiden in en bij Rafah zijn omdat Israël ze heeft verplaatst vanuit het noorden, ‘waar Hamas er alles aan deed om ze te laten’. Netanyahu belooft dat hij niet ‘één miljoen mensen in de val zal zetten’, zoals wordt gezegd. Tot aan de demarcatielijn – in het midden van de strook – is nog 65 procent aan veilig grondgebied van Gaza over, daar kunnen ze heen.

De voedseldroppings, de vrachtwagens die via Israël binnen komen en nu ook de zeeroute, ze worden allen mede mogelijk gemaakt door Israël. Het land helpt westerse en Arabische landen juist om dit te doen, zei Netanyahu. “De zeeroute was mijn idee. Ik heb dat al twee weken na het uitbreken van de oorlog bij president Biden neergelegd.” Hij erkent dat het lastig is om de trucks vol eten en hulpmiddelen veilig bij de mensen te brengen. “We worstelen met plunderingen en aanvallen van Hamas op de trucks,” zei Netanyahu, eraan toevoegend dat Israël werkt aan een oplossing.

Hij prees de moed en vastberadenheid van de Israëlische militairen. “Ik heb gewonde soldaten zonder ledematen bezocht en zij stonden erop om weer terug te gaan,” vertelde Netanyahu, die de sfeer van nu vergelijkt met die in de Onafhankelijkheidsoorlog. “Wij definiëren de overwinning als de vernietiging van de militaire en bestuurscapaciteiten van Hamas, de terugkeer van de ontvoerden, dit is waar we nu mee te maken hebben, en het voorkomen dat de terugkeer van Hamas in Gaza in de toekomst een bedreiging voor Israël gaat vormen.”

Israël aan zet

Een permanent staakt-het-vuren is een verlies, aldus Netanyahu. “Het is een grote strijd om de toekomst van Israël en de regio.” De as Israël, Amerika en gematigde Arabische staten moet winnen. “Als Hamas nog in Gaza is, ga je geen nieuwe bestuurders in de strook zien die het bestuur overnemen.” Een meerderheid van de Israëli’s wil niet dat de Palestijnse Autoriteit (PA) van president Mahmud Abbas straks het bestuur van Gaza op zich neemt. De PA hersenspoelt de Palestijnse kinderen met haat tegen Israël. Zo krijg je geen vrede, aldus de premier.

Het plaatje dat in de laatste weken in de VS is verspreid, klopt volgens Netanyahu niet met de werkelijkheid. “Je hebt niet een premier die met extremisten samenwerkt. Dat is valt. Er is juist eenheid onder de Israëli’s. Stap in een taxi of een winkelcentrum, loop over straat en praat met de mensen, de overgrote meerderheid zal u vertellen dat zij achter wat ik zojuist zei staan: de doelstellingen die door de regering zijn gesteld.”

Analyse

De druk die westerse leiders zoals de Amerikaanse president Joe Biden, de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de demissionaire Nederlandse premier Mark Rutte hebben gezet op Israël – om geen aanval op Rafah uit te voeren, omdat er dan humanitaire ramp zal plaatsvinden en dat politieke consequenties voor het land zal hebben – heeft bij Netanyahu niet gewerkt. De premier wil deze oorlog winnen en wil zijn taak afmaken aan het front. Uit onderzoek blijkt ook dat een grote meerderheid van de Israëlische bevolking en het parlement achter zijn oorlogstaak staan. De aankondiging van Rutte dat ‘een aanval op Rafah een gamechanger zal zijn voor het kabinet’, laat Netanyahu vooralsnog koud.

Tegelijkertijd zeggen veel experts dat Hamas momenteel in de touwen hangt. De infrastructuur van de terreurorganisatie is grotendeels ontmanteld en de leiders die zich in Gaza bevinden, schuilen in de tunnels en zitten als ratten in de val. De gesprekken tussen Hamas en Israël over een wapenstilstand vinden via Egypte en Qatar plaats, maar verlopen stroef omdat de terreurbeweging onmogelijke eisen aan Israël stelt. Hamas wil vijf maanden niet vechten of een permanent staakt-het-vuren, wat haar enige uitweg zal zijn om te kunnen overleven. Israël zal hiermee niet akkoord gaan en kan wachten tot na de ramadan om de slag om Rafah te voeren.

Categorie: |

Home » Nieuws » Israël » Westen overtuigt Netanyahu niet: Israël zal oorlog winnen