‘Bacon-test Trump’ is een Poerimgrap

Het nieuwsbericht dat Jonet donderdag bracht over de ‘bacon-test’ van president Donald Trump is een Poerimgrap. Op en rond de Joodse feestdag Poerim worden er altijd van dit soort 1 april-achtige grappen gemaakt binnen de Joodse gemeenschap. Zo ook op de Joodse nieuwssite, waar bijna ieder jaar een Poerimgrap wordt opgetikt. “We zien dat zowel Joden als niet-Joden er weer in zijn getuind,” vertelt Jonet-redacteur Kemal Rijken met een glimlach. “Uiteraard willen we niemand misleiden en vandaar dat we dit nu in een extra bericht melden. Mochten mensen zich toch misleid voelen, dan bieden we hen onze excuses aan. Anderzijds gaan we ervan uit mensen er ook om hebben kunnen lachen en kunnen inzien dat het hier een Joodse traditie betreft.”

De reacties op onder meer Twitter en Facebook liepen uiteen. Sommige mensen waren verontwaardigd en andere begrepen dat het om humor ging. Weer anderen vonden het grappig. Ook waren er personen boos op president Trump. “We begrijpen best dat mensen boos kunnen worden op Trump als hij zo’n maatregel neemt. Stel je eens voor als dit een echt besluit zou zijn geweest. Het zou dan een vreemde en bijna oncontroleerbare maatregel zijn,” aldus Rijken, die met de grap niet alleen tegemoet wilde komen aan de Joodse feestdag. “Het verhaal was ook bedoeld om iedereen even stil te laten staan in wat voor een bizarre tijden we eigenlijk leven en wat tegenwoordig al voor waar wordt aangenomen. Ik wilde de lezers een spiegel voorhouden. Dat is volgens mij aardig gelukt, want veel mensen waren er niet verbaasd over dat dit besluit door Trump genomen was.”

Over Poerim
Met Poerim vieren de Joden dat hun lot werd beslecht door de Joodse koningin Esther. Het uit het oud-Perzisch afkomstige woord ‘poer’ betekent ‘lot’. Daarom wordt Poerim ook wel het Lotenfeest genoemd. Poerim valt altijd in het vroege voorjaar. Het feest wordt uitbundig en carnavalesk gevierd, met verkleedpartijen, hossende menigten en veel drankgebruik. In Israël worden ook carnaval-achtige optochten gehouden. Joden bakken en eten dan Hamansoren en maken Poerimgrappen. Tevens gaat aan Poerim een vastenperiode vooraf. In 2014 verraste Jonet vriend en vijand met een Poerimgrap over de komst van president Obama naar het Joods maatschappelijk werk (JMW).

Het verhaal van Poerim speelde zich volgens de Tenach in de vijfde eeuw voor Christus. Het Joodse volk leefde toen in ballingschap in het Perzische Rijk. Koning Achasjveros had de Joodse Esther tot vrouw genomen en daarmee werd ze ook koningin. Haar neef en pleegvader Mordechai had gehoord dat de Perzische antisemitische hoveling Haman een complot aan het smeden was om de Joden uit te roeien. Haman had daarvoor naar Perzisch gebruik middels een lot bepaald op welke dag hij dit wilde doen. Mordechai deelde dit nieuws met Esther en dankzij haar hoge positie konden er op tijd tegenmaatregelen genomen worden. De koning liet Haman, zijn zoons en trawanten zelf ter dood brengen. Deze potentiële doemdag veranderde voor de Joden in de feestdag Poerim.

Categorie:

Home » Nieuws » ‘Bacon-test Trump’ is een Poerimgrap