Bart FM Droog kraakt verweerschrift Van Twisk: ‘gezwaai met namen’

Bart FM Droog (wiki)

Er is veel te doen rond het onderzoek van de gemeente Amsterdam naar het door haar verstrekte geld aan het zogeheten Cold Case Team (CCT) dat onderzoek deed naar het vermeende verraad van Anne Frank. Afgelopen week vergaderde de gemeenteraad over de kwestie. Eerder had de raad om terugvordering van 100.000 euro aan gemeentegeld gevraagd dat was verstrekt aan het CCT en had het college van burgemeester en wethouder een onderzoek toegezegd. In de uitkomst daarvan, eind januari, stelde de gemeente dat het terughalen van het geld ‘juridisch niet mogelijk was’. Dossierwethouder Shula Rijxman (D66) zegde vorige week de raad een second opinion-onderzoek toe.

Verweerschrift

Tevens kwamen onlangs documenten naar boven die bij de gemeente lagen, waaronder een verweerschrift van CCT-teamleider Pieter van Twisk. Hij stuurde dat in april 2022 naar de gemeente, drie maanden na alle ophef die ontstond toen het boek ‘Het verraad van Anne Frank’ uit de handel was gehaald en de raad de ton aan gemeentegeld wilde terughebben. Journalist Bart FM Droog dook in het verweerschrift en schreef op ReportersOnline.nl een verslag van zijn bevindingen. Daarin geeft hij de door Van Twisk opgevoerde personen een podium.

Wederhoor bieden

Droog concludeert dat Van Twisk in zijn schrijven ‘beweerde dat de instanties en historici die menen misbruikt te zijn, aan het piepen zijn geslagen na de commotie, terwijl ze eerst enthousiast meededen. En bovendien had hun naam al op de site van het coldcaseteam-site gestaan, dus ze hadden het kunnen weten’. Omdat de uitingen van Van Twisk over deze mensen niet werden gecontroleerd door de Amsterdamse onderzoekers, besloot Droog om hen zelf even te benaderen voor wederhoor. Het gaat om Hubert Berkhout (NIOD), Gertjan Broek (Anne Frank Stichting), Guus Meershoek (Politieacademie) en David Barnouw (voormalig medewerker van het NIOD en Anne Frank-deskundige).

Hun zegje doen

Lees hier hoe de door Van Twisk opgevoerde personen hun zegje tegen Droog doen. Alvast een greep daaruit:

“Mijn bezwaar betrof niet de vermelding van mijn naam op de website,” zegt Hubert Berkhout, doelend op de site van het CCT, die daarop wilde staven dat experts volledig aan hun onderzoek zouden hebben meegewerkt. “Hier werden personen opgevoerd die hun medewerking hadden toegezegd uit hoofde van hun functies bij verschillende instellingen, of op basis van hun expertise in het onderzoeksveld van de Tweede Wereldoorlog en Anne Frank in het bijzonder.” Berkhout heeft echter nooit deel uitgemaakt van het CCT, wat in dagblad Trouw van 3 februari 2022 wel werd gesuggereerd. “Mijn rol was faciliterend en ik ben niet inhoudelijk betrokken geweest bij het onderzoek zelf. Heb ook tot het verschijnen van het boek geen enkele inzage gehad in de resultaten, noch werd ik hiervan op de hoogte gebracht.”

Gemeente verkeerd geïnformeerd

Gertjan Broek : “De Anne Frank Stichting noch ik hebben ooit beweerd dat we (ik) niet aan dit onderzoek hebben bijgedragen. Als deskundige en medewerker van de Stichting ontving ik de onderzoekers die bij ons archiefstukken raadpleegden en sprak ik met hen over allerlei aspecten van de geschiedenis van Anne Frank en wees ik ze op mogelijk relevante bronnen. Tevens ben ik door hen geïnterviewd en heb ik onderzoekers rondgeleid door het onderduikpand.” Broek: “Van meet af aan was duidelijk dat ik geen deel zou uitmaken van het project- of het onderzoeksteam. Het CCT heeft de gemeente verkeerd geïnformeerd door ten onrechte te vermelden dat ik deel uitmaakte van het kernteam.”

Geen bezwaar

Twee keer heeft Guus Meershoek van de Politieacademie met CCT-onderzoeker Vince Pankoke gesproken, zegt hij tegen Droog. “Ik heb toen inderdaad verklaard hen behulpzaam te willen zijn,” zegt hij. Dat betekent niet dat hij lid zou worden van het CCT zelf, wat ook niet is gebeurd. “Pankoke vroeg mij ook eenmaal of ik bezwaar had dat mijn naam op hun website zou worden vermeld. Daar heb ik geen bezwaar tegen gemaakt.” Tot slot Anne Frank-expert David Barnouw, die stelt in het begin betrokken te zijn geweest bij het CCT, maar weigerde een geheimhoudingsverklaring te tekenen, waarna hij later vroeg zijn naam van de lijst te schrappen en zich terugtrok.

Lees ook:
Nieuwe wending in ’terugvorderen’ ton gemeentesubsidie van Cold Case Team

De zaak rond het Cold Case Team (CCT) en hun onderzoek naar het vermeende verraad van Anne Frank krijgt een nieuwe wending. Dat bleek donderdag in de Amsterdamse gemeenteraad, waar fracties vragen stelden aan dossierwethouder Shula Rijxman (D66) over de honderdduizend euro aan subsidie die de gemeente eerder aan het CCT heeft verstrekt. Er zou inmiddels onderzoek zijn gedaan. Dat bleek echter iets anders te liggen. De wethouder zegde een ‘second opinion’ toe.

Beeldmerk Jonet.nl.Waardeert u dit artikel?

Donatie
Betaalmethode
American Express
Discover
MasterCard
Visa
Maestro
Ondersteunde creditcards: American Express, Discover, MasterCard, Visa, Maestro
 
Kies uw betaalmethode
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wil je meer informatie of een hoger bedrag doneren? Ga naar jonet.nl/doneren

Categorie: |

Home » Nieuws » Bart FM Droog kraakt verweerschrift Van Twisk: ‘gezwaai met namen’