Bertien Minco eerste Joodse directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork

HCKW

Schrijfster, onderzoeker en bestuurder Bertien Minco is de nieuwe directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Met haar kiest de instelling voor het eerst in haar geschiedenis voor een directeur met een Joodse achtergrond. Minco heeft verschillende leidinggevende functies in de cultuur- en mediasector vervuld en was bestuurlijk actief bij het door haar opgerichte Jeugdcultuurfonds. Ook heeft ze romans op haar naam staan. Minco gaat het directeurschap voor minimaal twee jaar aan en zal met een zakelijk directeur gaan werken.

Betrokken
‘Maatschappelijke betrokkenheid en kunst en cultuur zijn de rode draad in mijn loopbaan en leven en dit komt direct voort uit de oorlogsgeschiedenis van mijn Joodse familie. Zoiets vormt je en het geeft je richting. Mijn betrokkenheid bij Westerbork komt daar ook direct uit voort. Het is een eervolle en uitdagende opdracht die ik dankbaar aanvaard’, schrijft Minco op de site van het Herinneringscentrum. In de afgelopen vijf jaar was ze voorzitter van de Raad van Toezicht, die nu ook op zoek gaat naar een zakelijk directeur waarmee Minco een tandem moet vormen.

Continuïteit
Met het aanwijzen van Minco kiest het bestuur van het herinneringscentrum voor continuïteit. De vorige directeur, Gerdien Verschoor, maakte in maart haar vertrek bekend (zij volgde in 2019 de Drent Dirk Mulder op, die er 33 jaar lang de scepter zwaaide). Onder Verschoor werd onderzoek gedaan naar uitbreiding van het museum. Daartoe komt nu een haalbaarheidsonderzoek. Minco mag dat proces gaan begeleiden. Uitbreiding van het museum is niet onomstreden: binnen Joods Nederland willen mensen het voormalige doorvoerkamp liever sober houden uit respect voor de slachtoffers.

Uitbreiding nodig
‘De urgentie voor de uitbreiding van het museum en verbetering van de informatievoorziening op de historische plek blijft toenemen, sinds daar voor het eerst over nagedacht werd in 2016’, schrijft het bestuur van het Herinneringscentrum. ‘Niet alleen vanwege de stijgende bezoekersaantallen. Ook maatschappelijke ontwikkelingen zoals oorlog, de toename van antisemitisme en polarisatie maken duidelijk dat het belang van het werk van het Herinneringscentrum alleen maar groter wordt. Bertien Minco heeft de kennis, ervaring en betrokkenheid waar de organisatie naar op zoek is’.

Brede steun
Peter den Oudsten (PvdA), voormalig burgemeester van Enschede en Groningen, volgt Minco op als voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij is positief over de interne shuffle. ‘Door Bertien Minco te benoemen als algemeen directeur kiest de organisatie voor een bestuurder met ervaring en betrokkenheid, die op brede steun kan rekenen binnen en buiten de organisatie. Wij hebben er veel vertrouwen in dat zij een waardevolle bijdrage gaat leveren aan de voorzetting van de plannen voor het museum en de historische plek van kamp Westerbork’, schrijft Den Oudsten op de site van de organisatie.

Analyse
De benoeming van Bertien Minco kondigt een trend aan: het aanstellen van Joodse bestuurders bij niet-Joodse instellingen die raakvlak hebben met de Joodse gemeenschap, maar vooral door de samenleving moeten worden gedragen. Na de benoeming van Eddo Verdoner tot nationaal antisemitisme-coördinator kwam daar vanuit Joods Nederland kritiek op: ‘Moet een Joodse Nederlander wel verantwoording krijgen voor het bestrijden van Jodenhaat? Als dat mislukt, dan is het ook ‘jullie’ probleem’. Het directeurschap van Westerbork is ook niet specifiek een Joodse functie, maar heeft wel raakvlakken met de gemeenschap en zeker met de Sjoa, het onderwerp dat de gemeenschap tot op de dag van vandaag tekent. De uitbreiding van het museum in voormalig kamp Westerbork ligt mogelijk gevoelig. Het is nu aan Minco om daar draagvlak voor te creëren, met name binnen georganiseerd Joods Nederland.

Lees ook:
Westerbork onderzoekt uitbreiding museum

Herinneringscentrum Kamp Westerbork gaat onderzoek doen naar de haalbaarheid van de uitbreidingsplannen. De directie wil het museum en het kampterrein meer met elkaar verbinden.
Ook wil het museum uitbreiden om meer ruimte te bieden voor educatie. Die plannen kosten veel geld. Daarom is eerst een haalbaarheidsonderzoek nodig.Categorie:

Home » Nieuws » Bertien Minco eerste Joodse directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork