‘Burgemeesters: draag oranje kippa op Koningsdag’

Oproep aan BM's: kippa op Koningsdag (Beeld: Tegenantisemitisme.nl)

Alle burgemeesters in Nederland moeten even een oranje kippa dragen op Koningsdag uit solidariteit met de Joden van Nederland. Dat vindt het Actiecomité Oranje tegen Antisemitisme. In een online oproep zetten ze hun idee en mening kracht bij. Volgens de activisten moeten burgervaders en -moeders juist nu met een krachtig signaal komen. Maar heeft de actie ook kans van slagen?

Een oranje keppel dragen op Koningsdag, de dag waarop in veel gemeenten de burgemeester in het middelpunt van de officiële festiviteiten staat, dat is een mooie, ludieke actie. Vandaar dat er een roep is tot actie waartoe een groep, voornamelijk niet-Joodse Nederlanders, het initiatief heeft genomen. Op de site Tegenantisemitisme.nl wordt alle burgemeesters van Nederland opgeroepen mee te doen.

‘Joodse Nederlanders hebben vanaf oktober in hun dagelijks leven te maken met sterk toegenomen antisemitisme. Zij voelen zich als gevolg hiervan onveilig in ons land. Iets dat we niet meer voor mogelijk hielden. Gezamenlijk moeten we duidelijk laten zien dat we ons uitspreken tegen elke vorm van Jodenhaat’, aldus het Actiecomité Oranje tegen Antisemitisme.

Koningsdag is volgens de groep ‘de dag bij uitstek waarop Nederlanders zich één voelen. Het hele land kleurt die dag oranje. In alle steden en dorpen zijn tal van activiteiten waarbij alle Nederlanders welkom zijn. Wij willen graag dat burgemeesters als vertegenwoordigers van ons allemaal even een oranje keppel opzetten en de boodschap uitdragen: “Wij zijn allemaal Oranje, wij zijn tegen antisemitisme”.’

Allemaal Oranje

Zo laten de burgemeesters de verbondenheid van Nederland met zijn Joden zien, aldus de groep. ‘Daarmee geven zij het sympathieke signaal dat voor Jodenhaat, en voor welke vorm van discriminatie dan ook in Nederland geen plaats is. En dat er geen koppeling wordt gemaakt met de oorlog in het Midden-Oosten’, aldus de actiegroep. ‘Een warm gebaar naar de Joodse gemeenschap hier die dit nu heel goed kan gebruiken. Wij zijn allemaal Oranje.’

Kans van slagen?

Het is nog de vraag of burgemeesters aan de oproep massaal gehoor zullen geven. De burgemeester heet in Nederland een neutrale uitstraling te hebben. Op Koningsdag is het ook ongebruikelijk om actie te voeren, juist vanwege de eenheid die de nationale feestdag moet uitstralen. Naar verwachting zullen mogelijk burgemeesters meedoen van de SGP en ChristenUnie, twee pro-Joodse partijen in gemeenten met vaak veel pro-Joodse inwoners.

Categorie:

Home » Nieuws » ‘Burgemeesters: draag oranje kippa op Koningsdag’