Dé online community van Joods Nederland. 8 Heshvan 5779 · 17 oktober 2018
 

Swipe voor meer nieuwsberichten
CJO reageert op aantijgingen Rights Forum

Het Rights Forum is wel degelijk antisemitisch. Dat is de strekking van de reactie van het Centraal Joods Overleg (CJO) op het verwijt van deze organisatie dat Joodse organisaties ‘te pas en te onpas’ het argument van antisemitisme gebruiken om politieke tegenstanders de mond te snoeren.

In een verklaring stelt het CJO dat het niet moeilijk is de beschuldigingen van antisemitisme te staven met bewijzen. ‘Tijdens een demonstratie van BDS-Rotterdam werd de leus Khaybar, Khaybar, ya yahud, Jais Muhammad, sa ya’ud (‘Joden, herinner je Khaybar, het leger van Mohammed keert terug’) gescandeerd. Rapper Appa roept op de Dam ‘Fuck de talmoed’ en Abu Jahjah zei onlangs nog dat ‘alle Joden in de zee gooien zoals we dat in de Arabische wereld wilden doen’ nu niet haalbaar is.  Ook is het lastig om geen antisemitisme te zien in de stelling van oprichter en erevoorzitter van het forum Van Agt dat ‘de PvdA goed is voor de Palestijnen ondanks de sterke Joodse lobby’.’

Volgens het CJO is het dan ook ‘bijna lachwekkend’ dat het Rights Forum van mening is dat er geen sprake is van antisemitisme binnen de BDS-beweging. Het Rights Forum zegt antisemitisme te verwerpen en gebruikt daarvoor het argument dat er ook Joden betrokken zijn bij de boycot-beweging BDS. 

Ook binnen het forum zelf blijkt er een scala van uitingen te zijn die kwetsend, hinderlijk en/of ronduit antisemitisch zijn.  Het CJO bekeek de inhoud van de Facebookpagina van het Rights Forum in de periode van 12 tot 26 november dit jaar) en maakte een bloemlezing van antisemitische uitingen daar:

Karel de Lange: ‘Antisemitisme bestaat hier niet aangezien de zogenaamde Europese Joden helemaal geen etnische Joden zijn maar veelal Khazariaanse criminelen die het nu ook in Israel voor het zeggen hebben en doe op grove schaal niet alleen de Palestijnen onderdrukken, vermoorden, hun land stelen en hun huizen vernietigen.’  (26 november)
Ad Akkermans: ‘De zionistische invloed in Nederland word steeds duidelijker.’ (25 november)
Jan Bakker: ‘Nou het gaat niet om ondergang,dat is nepnieuws,het gaat er om dat jullie je medemens respecteren…..israël is momenteel net zo slecht bezig zoals de nazi’s tegen joodse burgers waren’  (22 november)
Sakir Yener: ‘Eu is schoot hondje van de zions en de ulliminatie bastaards’ (21 november)
Karel de Lange: ‘Nazistate Israel is day in day out terror against the Palestinians’ (16 november)
Karel de Lange: ‘De Khazarian criminelen zullen er alles aan doen om hun nazimisdaden in Palestina en tegen het Palestijnse volk onder de valse semitische aantijgingen te kunnen voortzetten.’ (15 november)
Bass Ruigrok: ‘Als je de joodse on menselijkheid beschrijft als het werkelijk is, ben je een slecht mens.
Ik weet intussen wel wie de nazi’s zijn en dat zijn niet de Duitsers!’ (15 november)
Gert Van Der Straaten: ‘Ik ben zo langzamerhand dat hele ‘joodse volk’ ook spuugzat.’ (14 november)
Karel de Lange: ‘Waar blijft de wereld met hun zogenaamde recht op vrijheid en democratie. Wanneer bombardeert de USA de zionistische nazi’s terug naar hun eigen grenzen?’ (14 november)
Bass Ruigrok: ‘Israhell bestuurd nagenoeg de hele wereld, het Amerikaanse leger en nato(nazi’s) doen al het vuile werk. Indoctrinatie op school is het begin, de  de werkelijkheid is verhuld in leugens en schuldgevoel.’ (15 november)
Sytze Burgsma: ‘Omdat ze uitverkoren zijn betekent bindend voor hun iets anders? Daarom geen bommetjes?’ (13 november)
Midas Dewolff: ‘Zionistische stepping stone. Gehele westerse wereld in handen van pro-zionistische leiders van US en EU ofwel de NATO landen. Israël kan dus doen wat het wil. Wie weet het te stoppen ..?’ (13 november)
Sytze Burgsma: ‘Wordt het tijd dat we hier het geweld van die nazi’s met geweld beantwoorden?’ (12 november)
Bass Ruigrok: ‘Niet via de politieke weg, die hebben zij zich toegeëigend.
Wereldwijd komt de informatie over de joodse geschiedenis naar buiten…
De haat groeit, nu is het een kwestie van de bevolking de juiste kant op te sturen.
De arrogantie van de joden wordt hun ondergang, edoch is het wel belangrijk te beseffen dat zij schuld gaan gebruiken tegen de mensen (omdat empathie daar wel bestaat).
Zodoende zijn ze ook zover gekomen.’ (12 november)

Het CJO zegt hierover in de verklaring: ‘Uit bovenstaande blijkt dat er bij het Rights Forum duidelijk sprake is van een scala van antisemitische uitingen. De drogredenering dat er binnen de BDS-beweging geen  antisemitisme voorkomt omdat men dit officieel verwerpt en er bovendien ook Joden bij BDS betrokken zijn, kan dan ook naar het land der fabelen verwezen worden. Tevens lijkt me dat er hiermee ruimschoots aan het verzoek om met voorbeelden te komen voldaan is.’

De verklaring van het CJO stelt dat het ‘goed mogelijk (is) dat deze lijst voorbeelden bevat die door het forum niet als antisemitisch bestempeld worden. Laat dat nu precies de reden zijn dat het CJO sterk pleit voor een heldere definitie waarin (ook) het grijze gebied tussen enerzijds weliswaar felle maar volstrekt legitieme kritiek op Israël en anderzijds antisemitisme aan de orde komt. Waar die grenzen uiteindelijk precies komen te liggen staat open voor debat maar het lijkt ons meer dan logisch dat de basis hiervoor de door het Europees Parlement aangenomen werkdefinitie vormt. Uiteindelijk is iedereen gebaat bij een heldere afbakening van de grenzen van een fatsoenlijk debat zonder verwijten over en weer.’

Het CJO hoopt met deze voorbeelden te hebben aangetoond dat er wel degelijk sprake is van antisemitisme binnen de BDS-beweging. De organisatie roept het Rights Forum op om ervoor te zorgen dat ‘antisemitische uitingen in de toekomst aangepakt zullen worden. Uiteindelijk zijn alle partijen gebaat bij een duurzame vredesregeling. Dit kan alleen bereikt worden als de betrokken partijen, ondanks hun meningsverschillen, op een fatsoenlijke manier met elkaar in gesprek gaan. Het moge duidelijk zijn dat bovenstaande voorbeelden niet alleen kwetsend en verwerpelijk zijn maar bovendien contraproductief werken in de zoektocht naar een vreedzame oplossing voor een conflict dat al veel te veel slachtoffers aan beide kanten heeft gemaakt.’ 

Voer uw zoekopdracht in en druk op enter

X