Discussie D66 en VVD om beveiliging Kastelenstraat

Kastelenstraat
panoramio

Het Amsterdamse D66-raadslid Bart Vink heeft op Twitter zijn VVD-collega Dilan Yeşilgöz aangesproken over een actie rond het extra beveiligen van de Joodse ondernemers in de Kastelenstraat in Amsterdam. Zij diende een initiatiefvoorstel in zonder hem en de CDA-fractie daarbij te betrekken, zo blijkt nu. Vink tegen Yeşilgöz: ‘Je wist dat zowel Marijke Shahshavari als ik met ze in gesprek waren toch’. Volgens het VVD-raadslid – tevens kandidaat voor de Tweede Kamer – praten er wel meer mensen met de Joodse ondernemers en wil ze Vink alsnog betrekken bij haar initiatief, maar eerst moest ze verder met ‘flyeren’. Volgens de D66’er was het ‘krachtiger’ geweest als ze het initiatiefvoorstel samen hadden gemaakt en ingediend.

De twitter-discussie ontstond na een beschuldiging van kiezer Mart van der Brink aan het adres van de VVD. Hij stelde in een tweet dat de Joden al jaren worden ‘geterroriseerd’ en dat de VVD nu pas in actie komt omdat het verkiezingstijd is. Volgende maand zijn er Tweede Kamerverkiezingen en daarom zou Yeşilgöz gemakkelijk Joodse stemmen willen winnen met haar initiatief, zo is deze gedachte. Het raadslid stelde de vraag: ‘wat bedoel je met verkiezingstijd’. Daarop bemoeide Vink zich met de discussie. Oud-CDA-voorvrouw Marijke Shahsavari bleef op twitter afwezig. De huidige CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma bevestigt dat de VVD zijn fractie niet heeft benaderd inzake het initiatiefvoorstel. “Het CDA staat niettemin open voor samenwerking met iedereen om de Joodse beveiliging in Amsterdam beter te maken,” zegt Boomsma.

De fracties van het CDA, D66 en de VVD in de Amsterdamse gemeenteraad willen al sinds 2015 meer doen om de veiligheid in de Kastelenstraat te vergroten. Deze straat bevat veel Joodse winkels en ondernemingen. Ze ligt in de Amsterdamse woonwijk Buitenveldert, waar tevens veel Joodse Amsterdammers wonen. Het balletje rond de extra beveiliging begon te rollen nadat toenmalig CDA-voorvrouw Marijke Shahsavari in 2015  contact had opgenomen met bezorgde ondernemers. Ze vroeg hen of de gemeenteraad en de gemeente Amsterdam meer voor hen konden doen op het gebied van veiligheid. Vervolgens is er een samenwerking met de fracties van D66 en de VVD ontstaan. Ook burgemeester Eberhard van der Laan (PvdA) sprak met de ondernemers en maakt zich sterk voor meer bescherming van deze burgers.

Het initiatiefvoorstel dat het VVD-raadslid afgelopen week indiende, kwam voor het CDA en D66 – gezien de twitterfeed – waarschijnlijk als een verrassing. De partij deed er een persbericht uit dat andere media volledig overnamen. De partij wil meer geld vrijmaken voor de Joodse beveiliging in de hoofdstad, aldus Yeşilgöz in het initiatiefvoorstel. Tot aan de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart wordt om iedere stem gevochten. Yeşilgöz heeft een Turks-Koerdische achtergrond, staat op plaats 19 van de VVD-lijst en is met een Joodse man getrouwd. Door extreme facties in de Turkse gemeenschap is zij daarop op de vingers getikt omdat er sprake zou zijn van verraad. Vink heeft ook een Joodse achtergrond, maar staat niet op de D66-lijst. Andere bekende Joodse kandidaten voor de Tweede Kamer zijn PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher en PVV-kopstuk Gidi Markuszower.

Reactie VVD Amsterdam
Inmiddels heeft raadslid Yeşilgöz schriftelijk gereageerd. Zij stelt dat haar partij juist het voortouw heeft genomen, onder meer omdat burgemeester Van der Laan niet met extra geld over de brug zou willen komen. ‘De VVD heeft ruim anderhalf jaar geleden op verzoek van enkele leden van de Joodse gemeenschap alle Joodse ondernemers uitgenodigd en uitvoerig gesproken over veiligheid. Vervolgens hebben we dit geagendeerd in de raad en hebben we de burgemeester verzocht met hen om tafel te gaan. Dat was de aanleiding van het gesprek van de burgemeester met hen. Hij gaf aan geen geld beschikbaar te willen stellen voor de beveiliging van de ondernemers. Hier was de VVD niet mee eens. Wij hebben dit onderwerp meerdere malen, mede op verzoek van de ondernemers, wederom geagendeerd in de verschillende raadscommissies en in de raad. En uiteindelijk hebben wij een concreet initatiefvoorstel ingediend, waar documenten zoals aangeleverd door de ondernemers zelf aan ten grondslag liggen’, aldus Yeşilgöz.

Haar voorstel zou niets met de Tweede Kamerverkiezingen te maken hebben, stelt ze. ‘Zo hebben we drie jaar geleden kunnen realiseren dat Joodse instellingen beveiligd werden. We zetten ons dus deze raadsperiode in om dit ook waar te maken voor de ondernemers die we zo graag in onze stad houden. Hoe meer partijen zich inzetten voor de veiligheid van de Joodse gemeenschap, hoe beter’.

Categorie:

Home » Nieuws » Discussie D66 en VVD om beveiliging Kastelenstraat