Nieuwe Duitsers moeten beloven Joods leven te beschermen

Plenaire zaal Duitse Bondsdag
Foto: Andreas Praefcke, via Wikimedia Commons

Wie Duits staatsburger wil worden, moet voortaan beloven om Joods leven te beschermen. Deze nieuwe eis is toegevoegd aan de Duitse Wet op het staatsburgerschap. De Wet op het staatsburgerschap is op een aantal punten ingrijpend aangepast, zegt journalist Jeroen Reygaert in het Vlaamse radioprogramma Nieuwe feiten.

Voor nieuwkomers is het voortaan mogelijk een dubbele nationaliteit aan te houden en zij kunnen sneller het staatsburgerschap verkrijgen. Onder de nieuwe regels is het inburgeringstraject na vijf jaar voltooid, in plaats van de huidige acht jaar. Wie de Duitse taal goed beheerst, kan al na drie jaar het staatsburgerschap aanvragen.

Basisprincipes

Om het staatsburgerschap te verkrijgen, moeten nieuwkomers de zogenoemde Verklaring van verbondenheid afleggen. Die houdt in dat zij beloven de basisprincipes te volgen van de democratie en de Duitse Grondwet. Aanvullend is in de wet vastgelegd dat zij verplicht zijn zich te verbinden aan ‘de bescherming van het Joodse leven’. Met die passage willen de Duitse autoriteiten antisemitisme onder nieuwkomers tegengaan en voorkomen. Deze belofte is vanaf april dit jaar verplicht.

“Die bijzondere bepaling met betrekking tot het Joodse leven is er op de valreep bijgekomen”, zegt journalist Reygaert. Nieuwkomers moeten ‘de bijzondere historische verantwoordelijkheid van Duitsland voor het nationaalsocialistische schrikbewind en zijn gevolgen, in het bijzonder voor de bescherming van Joodse leven, voor het vreedzaam samenleven van volken en het verbod een aanvalsoorlog te voeren’ erkennen.

Op Duitse scholen wordt veel aandacht besteed aan de Tweede Wereldoorlog en de rol van Duitsland in die geschiedenis. Mensen die niet in Duitsland zijn geboren, hebben die opvoeding meestal te weinig of helemaal niet meegekregen. Als blijkt dat iemand de Grondwet niet respecteert, kan die in de eerste tien jaar het staatsburgerschap weer kwijtraken.

Beeld: Plenaire zaal Duitse Bondsdag. (Foto: Andreas Praefcke, eigen werk, via Wikimedia Commons CC BY 3.0)

Categorie: |

Home » Nieuws » Nieuwe Duitsers moeten beloven Joods leven te beschermen