Erven Van den Bergh uiten zorgen over second opinion ‘Cold Case’ in brief aan Rijxman

Mirjam de Gorter
Mirjam de Gorter (Foto W. Groot)

De nabestaanden van notaris Arnold van den Bergh hebben een brandbrief geschreven aan de Amsterdamse wethouder Shula Rijxman (D66). Zij kondigde vorige week een second opinion-onderzoek aan naar het verstrekken van gemeentegeld aan het Cold Case Team, dat onderzoek deed naar wie Anne Frank heeft verraden. Kleindochter Mirjam de Gorter en haar partner Ilias Frieling verwachten ‘doortastend beleid’ van de gemeente en willen een functioneel second opinion. Ze twijfelen bij het eerste onderzoek van de gemeente en vinden de conclusies daaruit ‘op zijn minst ongeloofwaardig’. Ze zijn ook ‘zeer verontrust door de trage en voor ons onbegrijpelijke reacties van de gemeente Amsterdam’.

’85 procent zekerheid’

Het Cold Case Team (CCT) deed op eigen wijze onderzoek naar het vermeende verraad van Anne Frank en bracht daar in januari 2022 een boek over uit, dat na publicatie uit de handel werd gehaald door de uitgeverij. Historici en experts stelden namelijk vast dat het onderzoek rammelde en onvolledig was geweest. Zo verklaarde het CCT met 85 procent zekerheid dat ‘de Joodse notaris’ Arnold van den Bergh het meisje en haar medeonderduikers had verraden. De wetenschappers stelden vast dat zij er naast zaten.

Eén ton gemeentegeld

Tijdens alle tumult bleek dat het CCT (lees: Proditione Media BV) eerder zeker 100.000 euro aan steun had gekregen van de gemeente Amsterdam. De gemeenteraad eiste een terugvordering van het geld en wilde ook weten hoe dit was verstrekt. Het college van burgemeester en wethouders zegde onderzoek toe, dat pas onlangs naar buiten kwam. Daarin stelde de gemeente dat terugvordering ‘juridisch onhaalbaar’ was. Op 9 februari vergaderde de raad over de kwestie met dossierwethouder Rijxman, die aangaf dat het niet om ‘subsidie’, maar om ‘mondelinge toelichtingen’ ging en dat er een second opinion-onderzoek zal komen.

Het is die second opinion waar de nabestaanden van Van den Bergh zich zorgen over maken. In hun schrijven aan Rijxman stellen ze:

‘U, wethouder Rijxman, vertelde in de genoemde vergadering dat er verschillende afspraken met Proditione Media/het CCT team zijn gemaakt, onder andere een inspanningsafspraak over de data. U zei dat verzameling van data het doel was, dat het CCT team zelf data heeft gegenereerd en u benadrukte meerdere malen dat het boek en het onderzoek hele verschillende dingen waren. Met dit laatste lijkt u te willen zeggen dat de bijdrage niet alleen voor de data maar ook voor het onderzoek was bedoeld’.

Ongeloofwaardig

De briefschrijvers gaan verder: ‘Het is ons overigens volstrekt onduidelijk wat het zogenaamde onderzoek uit 2022, genoemd in uw brief van 23 januari jl., inhield. De conclusies die vervolgens worden getrokken, vinden we op zijn minst ongeloofwaardig. Wij vertrouwen erop, dat de gemeente Amsterdam, en u als verantwoordelijk wethouder in het bijzonder, alles in het werk stelt om de mogelijkheden tot terugvordering van de gemeentelijke bijdrage(n) gedegen te onderzoeken en daarover schriftelijk te rapporteren’.

Doel van proditione

Daarnaast geven de erven in hun brandbrief aan wanneer Proditione Media BV het geld van de gemeente ontving. Ook willen ze weten of de gemeente wel onderzoek heeft gedaan naar het doel van deze BV. Uit eigen onderzoek komt naar voren dat Prodtione op aard is voor ‘het produceren van films of het doen laten produceren van films, het verkopen of doen laten verkopen van (formats, pilots en producties), het produceren ten behoeve van televisie en theater en het produceren ten behoeve van internet producties en het exploiteren of doen laten exploiteren hiervan’. Het doel ‘onderzoek’ komt niet in de omschrijving van de BV voor. Ook willen de briefschrijvers onder meer weten waarom de gemeente BTW heeft berekend.

‘Volste recht van terugvordering’

Aan Jonet.nl laten De Gorter en Frieling weten dat ze de brief hebben geschreven ‘omdat wij zeer tegen financiering/bijdrage van de gemeente Amsterdam zijn in dit project dat frauduleus werkt en onjuiste-verstoorde beschrijving van de tweede wereldoorlog geeft’. Het handelen van de gemeente heeft hen ongerust gemaakt. ‘We zijn zeer verontrust door de trage en voor ons onbegrijpelijke reacties van de gemeente Amsterdam in deze zaak. We willen stimuleren dat de gemeente eindelijk tot inzicht komt dat ze, op grond van wat is gebeurd in de relatie Gemeente-Proditione, het volste recht van terugvordering heeft.

Wereldwijde schade

In hun brief trekken de erven Van den Bergh opnieuw aan de bel over het foute beeld dat door het boek is ontstaan over ‘de Joodse notaris’ die ‘het Joodse meisje’ zou hebben verraden. ‘Het boek brengt wereldwijd schade aan doordat het geschiedvervalsing is, het onderzoek frauduleus en de data onvolledig zijn en slecht toegankelijk’. Hoewel het boek door de Nederlandse uitgeverij uit de handel is gehaald en de Duitse uitgever het nooit heeft uitgebracht, is het wereldwijd nog wel op de markt. Met name in de Angelsaksische landen gaat het nog veelvuldig over de toonbank.

‘Doortastend beleid’

Mirjam de Gorter en Ilias Frieling verwachten van dossierwethouder Rijxman dat de gemeente nu zorgvuldig te werk gaat. ‘Wij verwachten een doortastend beleid van de gemeente om verdere schade te voorkomen: terugvordering van alle bijdragen aan Proditione Media BV’, zo laten ze aan de redactie van Jonet.nl weten. ‘Graag horen wij of de gemeente deze zaak verder gaat onderzoeken via een functioneel second opinion. Aan de hand van de uitkomst kijken wij wat er nodig is’.

Lees ook:
Nieuwe wending in ’terugvorderen’ ton gemeentesubsidie van Cold Case Team

De zaak rond het Cold Case Team (CCT) en hun onderzoek naar het vermeende verraad van Anne Frank krijgt een nieuwe wending. Dat bleek donderdag in de Amsterdamse gemeenteraad, waar fracties vragen stelden aan dossierwethouder Shula Rijxman (D66) over de honderdduizend euro aan subsidie die de gemeente eerder aan het CCT heeft verstrekt. Er zou inmiddels onderzoek zijn gedaan. Dat bleek echter iets anders te liggen. De wethouder zegde een ‘second opinion’ toe.

Beeldmerk Jonet.nl.Waardeert u dit artikel?

Donatie
Betaalmethode
American Express
Discover
MasterCard
Visa
Maestro
Ondersteunde creditcards: American Express, Discover, MasterCard, Visa, Maestro
 
Kies uw betaalmethode
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wil je meer informatie of een hoger bedrag doneren? Ga naar jonet.nl/doneren

Categorie: |

Home » Nieuws » Erven Van den Bergh uiten zorgen over second opinion ‘Cold Case’ in brief aan Rijxman