‘FvD-jongeren gaan gewoon door met plaatsen antisemitische en racistische berichten’

JFvD-vz. Freek Jansen, tevens kandidaat-TK-lid (YouTube)

In de jongerenbeweging van Forum voor Democratie (JFvD) worden nog steeds antisemitische, racistische en homofobe uitingen gedaan. Ook zijn er leden actief die sympathieën hebben voor het nationaalsocialisme. Dit blijkt uit screenshots van WhatsApp-berichten en beelden van een Instagram-account die in het bezit zijn van Het Parool. Afgelopen voorjaar kwam JFvD van voorzitter Freek Jansen, thans kandidaat-Tweede Kamerlid voor FvD, al in opspraak om dezelfde soort berichten. Klokkenluiders waren naar de media gestapt, maar in plaats van alle daders te royeren werden juist zij uit de beweging en moederpartij gezet.

Naar aanleiding van de laatste berichtgeving heeft het JFvD-bestuur toch stappen genomen. Drie leden zijn ‘uit hun functies ontheven’ en er komt een onderzoek door drie kopstukken van moederpartij FvD. Hetzelfde bestuur trekt zich onder druk van kopstukken uit moederpartij FvD, zoals het Amsterdamse gemeenteraadslid Annabel Nanninga, tijdelijk terug. Zij vindt dat de stappen van JFvD niet ver genoeg gaan en eist een volledige sanering van de jongerenafdeling. Dit zou erop neerkomen dat de jongerenorganisatie wordt opgedoekt en dat de partij een nieuwe moet opbouwen. Eerder deden de rechts-nationalistische Zweden Democraten dit al toen zij last hadden van een radicale jongerenafdeling.

Gewoon doorgegaan
Vanwege de berichtgeving over antisemitische beelden van afgelopen mei, zoals een meme van een cocaïne snuivende Anne Frank, werden drie leden geroyeerd en drie anderen geschorst. Vorige week werd echter bekend dat de klokkenluiders later onder druk zijn gezet en vervolgens werden geroyeerd wegens ‘lekken naar de pers’. Nu blijkt dat de leden achter de eerdere anti-Joodse en racistische berichten gewoon konden doorgaan met hun discriminatoire uitingen. Ook werd een van de niet-weggestuurde JFvD’ers in september gepromoveerd tot leider van de JFvD-kring in Zuid-Holland.

‘Joodse pedonetwerken’
Het gaat volgens Het Parool om een 23-jarige student politieke communicatie. Hij stelde eerder in een WhatsApp-groep dat ‘Joden internationale pedonetwerken hebben en vrouwen massaal de pornografie in helpen’. Ook beweerde hij dat ‘het nationaalsocialisme de beste economische formule ooit had’. Omdat hij niet geroyeerd was, kon hij in juni van dit gewoon doorgaan. In een groep zette hij een linkje naar een video met het SS-motto ‘Meine Ehre heisst Treue’. Nadat een ander groepslid hem hierop aanspraak, schreef de student: ‘Ik geloof dat de racist steeds eervoller lijkt ten opzichte van de niet-racistische medemensen’. Het Parool belde met hem, maar hij wilde niet praten en zei verkeerd verbonden te zijn.

SS-liederen
De student is niet de enige die er rechts-extremistische ideeën op nahoudt. Een ander radicaal lid werd deze zomer benoemd tot het hoofd van het FvD-zomerkamp in de Ardennen. Op de ‘zomerschool’ van 2019 viel hij als gewoon deelnemer op omdat hij op zijn telefoon duidelijk hoorbaar SS-liederen afspeelde, aldus de krant. Tevens is hij de beheerder van de anonieme Instagramaccount ‘FryslanSaksisch’. Hij noemt zichzelf ‘Germanist’ en ‘Völkisch’. Deze zomer deed hij op het account verslag van een reis door Duitsland waarin hij onder meer een museum met nazi-spullen aandeed. Bij een foto van het antisemitische boek Der Untermensch schreef hij: ‘Had the honor to see this classic masterpiece in real life’.

Instagram grijpt in
Ook maakte hij een foto van SS-messen in het museum. Daaronder schreef hij ‘Meine Ehre heisst Treue’. Instagram verwijderde op 4 oktober jongstleden een aantal foto’s van hem wegens ‘geweld of gevaarlijke organisaties’. Redacteuren van Het Parool belden ook hem op, maar net als zijn partijgenoot wilde hij niet reageren op zijn uitingen omdat hij ‘een toets moet maken’. Hij verwees naar de persvoorlichter van moederpartij FvD. Medewerkster Iem al Biyati is een van de followers van het omstreden account. Zij werkt op het partijkantoor van FvD aan de Amsterdamse Herengracht en stelt dat ze ‘wel vierhonderd accounts’ volgt, en dus geen idee zou hebben.

Brenton Tarrant
Desondanks zit Al Biyati bij de mensen die de klokkenluiders afgelopen voorjaar aangaven bij HP/DeTijd, dat naar de racistische uitingen in JFvD-WhatsApp-groepen onthulde. Zij deed daarin een aantal homofobe uitspraken en stelde het volledig eens te zijn met de stelling dat Nederland ‘voor 95 procent uit blanken en voor nul procent uit moslims’ moet bestaan. Ook plaatste ze in een van de groepen de muziek die de extreemrechtse Australische terrorist Brenton Tarrant draaide op weg naar twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch, waar hij 51 moskeegangers ombracht. Tegen Het Parool zegt ze dat dat een grap ‘op het randje’ was.

Radicale appgroepen
Het bestuur van FvD, waarvan politiek leider Thierry Baudet de voorzitter is, heeft document met uitgelekte screen­shots en andere documenten ingezien waaruit bleek dat Al Biyati al in november vorig jaar actief was in andere radicale appgroepen. Daarin werden antisemitische en racistische teksten geplaatst. Een andere deelnemer deelde een pamflet van de extreemrechtse organisatie Voorpost. Dit gebeurde vlak nadat Al Biyati een oproep had gepost voor een stageplek in de FvD-Eerste Kamerfractie. Zij neemt daar nu afstand van en zegt niet alles in de gaten te kunnen hebben gehad. Ze werkt nog steeds op het partijbureau.

Alt-right
JFvD-voorzitter Freek Jansen heeft volgens critici veel te weinig gedaan om de racisten en antisemieten uit zijn gelederen weg te sturen. In plaats daarvan zou hij ze hun gang hebben laten gaan en hebben gepromoveerd. Zelf is Jansen ook niet gespeend van omstreden uitlatingen. In zijn toespraken zitten onderdelen van de alt-right-ideologie verborgen zoals de de noodzaak tot ‘overheersingsdrang’ om onze beschaving te redden van de dreigende ondergang. Verder kwam hij in opspraak omdat hij zich volgens zijn oud-werkgever, de gemeente Westland, positief had uitgelaten over het Derde Rijk. Jansen is de nummer zeven op de kandidatenlijst van FvD voor de Tweede Kamer en is in de partij de rechterhand van leider Baudet.

‘Allemaal erg vervelend’
Jansen noemt de bewegingen van Westland over hem ‘belachelijk en lasterlijk’. Verder verwees hij Het Parool naar de persvoorlichter van FvD. Die zegt dat hij het ‘allemaal erg vervelend’ vindt. Over de WhatsApp-berichten die in mei naar buiten kwamen zijn gesprekken gevoerd met JFvD’ers die spijt hebben betuigd. Volgens de woordvoerder moesten ‘sommigen bijna huilen’. Hij wilde niet ingaan op de nieuwe informatie die de krant in handen heeft, uit privacy-overwegingen. Partijleider Baudet wil volgens hem ‘niets met dit alles te maken hebben’.

Alsnog stappen
In een bericht op Facebook van zondag zegt het JFvD bestuur ‘geschrokken’ te zijn van de berichtgeving en ‘de inhoud van sommige berichten’ in de appgroepen. Jansen schrijft: ‘Ik wil benadrukken dat racistisch en antisemitisch gedachtegoed geen plaats heeft in onze vereniging. We staan achter het verkiezingsprogramma van FvD en dus NIET achter de zaken waarmee we nu in verband worden gebracht’. Het bestuur heeft zaterdag gesproken met de betrokkenen en die wierpen de beschuldigingen verre van zich. Volgens hen zijn hun citaten uit de context getrokken. Desalniettemin zijn deze coördinatoren ‘uit hun functies ontheven in het belang van de partij’. Verder gaan Paul Cliteur, Olaf Ephraïm en Wybren van Haga, drie kopstukken uit FvD, onderzoek doen en kijken hoe het in de toekomst kan worden voorkomen, aldus het JFvD-bestuur.

Analyse
De feiten die in mei via HP/DeTijd en thans via Het Parool naar boven zijn gekomen liegen er niet om. Ze laten zien dat antisemitisme, racisme en homofobie binnen JFvD en dus ook moederpartij FvD aanwezig is en onvoldoende bestreden is. De geschiedenis toont aan dat rechts-nationalistische partijen in Nederland rechtsextremisten, racisten en antisemieten aantrekken die proberen te infiltreren. In plaats van een zero-tolerance-beleid te hanteren, laten FvD en JFvD het tegenovergestelde zien waardoor ze op dit gebied ongeloofwaardig zijn geworden. De ingrepen van zondag, beter laat dan nooit, zijn thans onvoldoende om die schijn weg te nemen. Het CIDI maakt grote zorgen over de ontwikkelingen binnen Forum en waarschuwt terecht. JFvD-voorzitter Jansen, de nummer zeven op de Tweede Kamer-kandidatenlijst, heeft nu ook een geloofwaardigheidsprobleem. De vraag is of hij nog wel volksvertegenwoordiger kan of moet willen zijn.

Lees ook:
FvD-jongeren die Jodenhaat aankaartten geroyeerd

Niet de daders van maar de klokkenluiders over antisemitische berichten in WhatsApp-groepen van FvD-jongerenbeweging JFvD zijn geroyeerd. Het bestuur heeft ze weggestuurd omdat ze hebben gelekt naar de pers. Het CIDI spreek zijn zorgen uit over de ontwikkelingen binnen Forum.Categorie:

Home » Nieuws » ‘FvD-jongeren gaan gewoon door met plaatsen antisemitische en racistische berichten’