GroenLinks komt met reactie op BDS-controverse

GroenLinks heeft gereageerd op de commotie die is ontstaan na het aannemen van een pro-BDS-motie. Deze reactie kan ook gelezen worden als verklaring van de partij op de video van het Palestijnse mediabureau EPAL, dat banden zou hebben met Hamas. In de propagandavideo wordt de partij gehuldigd om het feit dat het congres onlangs per motie uitspraak ten voordele van BDS. Deze anti-Israëlische beweging pleit voor boycots, desinvesteren en sancties tegen dat land. Partijprominent Bram van Ojik heeft een verklaring geschreven op de GroenLinks-website over het omarmen van BDS. Daarin stelt hij dat de vrijheid van meningsuiting een groot goed is voor een democratie en dat de partij niet voor een boycot van de staat Israël is, iets wat EPAL wel in zijn video verklaart. Hiermee lijkt GroenLinks een terugtrekkende beweging te maken.

‘BDS is een internationale beweging voor boycotacties, desinvestering en sancties, in reactie op Israëlisch geweld’, aldus Van Ojik in zijn verklaring. ‘GroenLinks hecht aan de vrijheid van meningsuiting als een kernwaarde in een gezonde democratie. We verzetten ons tegen het verbieden en strafbaar stellen van standpunten, los van de vraag of we het met die standpunten al of niet eens zijn. Sterker nog: de motie die werd aangenomen op het congres past in die benadering.’ Het voorstel werd om 16 februari door een meerderheid van de leden aangenomen. Van Ojik: ‘De motie is niet bedoeld als steun aan de doelen van BDS. Sterker nog: GroenLinks is niet voor een boycot van Israël. GroenLinks hecht groot belang aan het naleven van het internationaal recht en aan respect voor mensenrechten. In het Israëlisch-Palestijnse conflict verwerpen wij geweld en intimidatie van beide zijden.’

Naar de video van EPAL verwijst Van Ojik niet. Deze circuleert op internet rond en omarmt GroenLinks vanwege de pro-BDS-motie. De makers roemen de partij als ‘de eerste Nederlandse politieke partij die oproept tot een boycot van Israël’. In het Arabisch staat er te lezen: ‘Op het congres heeft GroenLinks een resolutie aangenomen waarin BDS als een legitiem middel wordt beschouwd voor de steun aan de Palestijnse strijd voor gerechtigdheid’. Wie de hele vertaling van de video wil zien, kan dit in het volgende artikel van Jonet.nl lezen. In de korte propagandafilm wordt tevens gewag gemaakt van de situatie in Amsterdam, waar pro-Palestijnse en pro-Israëlische actiegroepen elkaar naar het leven staan tijdens demonstraties op de Dam. Burgemeester Halsema wordt in de optiek van de makers gegijzeld voor ‘de Israël-lobby’.

De tekst gaat verder onder de video

Analyse
Met de motie roepen de leden van GroenLinks hun volksvertegenwoordigers op om te voorkomen dat uitingen van BDS binnen de Nederlandse wet strafbaar worden gesteld. In de Verenigde Staten is dit bijvoorbeeld al het geval. Het Congres in Washington DC nam onlangs zo’n wet aan. Andere westerse overheden nemen ook stelling, zoals in Groot-Brittannië waar de regering geen subsidie meer geeft aan semi-overheidsinstellingen die pro-BDS zijn. Ook in Spanje heeft de overheid ingegrepen wanneer het om steun aan de BDS-beweging gaat. Deze beweging is in ogen van velen controversieel. Zo stelt BDS de situatie in Israël een-op-een gelijk met die in het Zuid-Afrika van tijdens het apartheidsregime (tot 1994). De oproep tot het boycotten van Israëlische producten riekt volgens anderen naar de oproep van de nazi’s tot het boycotten van Joodse producten en winkels, in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw.

De GroenLinks-leden zijn vrij om dergelijke moties in te brengen en aan te nemen maar nu de partij overal in de lift zit en verantwoordelijkheden wil nemen, kan dit pijnlijke en ongemakkelijke situaties veroorzaken. In veel gemeenten bestuurt GroenLinks sinds vorig jaar mee en bekleedt het belangrijke bestuursposten, waaronder in Amsterdam. De Joodse gemeenschap in de hoofdstad staat onder druk vanwege de voortdurende antisemitische dreiging. Van GroenLinks-burgemeester Halsema wordt bescherming en daadkracht verwacht. Op verschillende momenten heeft zij de Joodse Amsterdammers al een hart onder de riem gestoken, maar velen bespeuren nog ‘te weinig actie’ wanneer het er echt op aankomt. Het getouwtrek op de Dam tussen pro-Palestijnse en pro-Israëlische actiegroepen is in de ogen van veel Joden nog niet goed opgelost.

Nu GroenLinks een bestuurderspartij lijkt te worden en ook in de toekomst meer bestuurlijke verantwoordelijkheid wil nemen (denk aan provinciebesturen en mogelijk aan een toekomstig kabinet), moet de partij compromissen sluiten en vuile handen maken. De GroenLinks-bestuurders en volksvertegenwoordigers lijken daar klaar voor te zijn, maar de achterban lijkt nog even ultra-links en donkergroen als vanouds. Hier ligt een spanningsveld en hier zal het ook in de komende jaren blijven wringen. GroenLinks is geen antisemitische partij en is niet tegen de staat Israël, maar de partij heeft wel moeite met het naar voren brengen van haar keuzes inzake. De ongemakkelijkheid die ontstaan is na de EPAL-video van deze week bewijst dat eens en temeer. De partij zal daarom helder moeten kiezen en nog beter moeten communiceren, indien zij geloofwaardig wil blijven op het Joodse en op het Israël-dossier.

Beeldmerk Jonet.nl.Waardeert u dit artikel?

Donatie
Betaalmethode
American Express
Discover
MasterCard
Visa
Maestro
Ondersteunde creditcards: American Express, Discover, MasterCard, Visa, Maestro
 
Kies uw betaalmethode
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wil je meer informatie of een hoger bedrag doneren? Ga naar jonet.nl/doneren

Categorie: |

Home » Nieuws » GroenLinks komt met reactie op BDS-controverse