Home » Artikel » Nieuws overzicht » Nieuws » Religie » Kanttekening bij vredesmars Wereldraad van Kerken