OJCM praat met Koolmees over integratie

wiki

Leden van het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims (OJCM) hebben maandag een ontmoeting gehad met minister Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij gaat over inburgering en minderheden, en wilde luisteren naar de initiatieven die het OJCM heeft genomen om bruggen te bouwen tussen bevolkingsgroepen. Het gesprek verliep volgens de aanwezigen in een open en ontspannen sfeer. Koolmees is op zoek naar gesprekspartners en beschouwt het OJCM, dat hij beter wil leren kennen, als een daarvan. Hij heeft tevens het dossier antisemitisme in zijn pakket.

Tijdens het gesprek kwam het project Bruggen Bouwen van het OJCM ter sprake. Dit programma in Enschede stimuleert het contact tussen de levensbeschouwelijke organisaties. Ook helpt het om de spanningen op te lossen die gaan over religie, politiek en andere actuele onderwerpen in de samenleving. Het is de bedoeling om Bruggen Bouwen uit te breiden. Met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zoekt het OJCM daarom naar twee nieuwe plaatsen die kunnen dienen voor pilots. Verder kwamen twee andere proefprojecten van het samenwerkingsverband ter sprake. Momenteel maken asielzoekers in de asielzoekerscentra van Azelo en Sweikhuizen kennis met artikel 1 van de grondwet, en de reikwijdte daarvan. Ook religie en de grondwet komen aan bod.

De delegatie van het OJCM bestond onder meer uit Jan Post Hospers (PKN), Halil Karaaslan van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en Hanneke Gelderblom met Simon Cohen vanuit Joods Nederland. Ze benadrukten bij Koolmees dat de organisaties voor levensbeschouwing graag een ondersteunende rol willen blijven houden bij de evaluatie en de uitbouwen van het inburgeringsbeleid. Dit zodat levensbeschouwing daarin goed kan worden meegenomen. Koolmees hoorde aan en nam hun pleidooi mee. Antisemitisme zou ook moeten worden meegenomen in het inburgeringsbeleid. Het is nog niet duidelijk of de minister hier iets mee gaat doen. Wel staat vast dat het integratiebeleid weer op de schop moet.

Voor het zomerreces stuurde Koolmees een brief naar de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van zijn nieuwe inburgeringsbeleid. Hij stelt vast dat nog te veel nieuwkomers nog te lang blijven aangewezen op een bijstandsuitkering, waardoor ze niet snel kunnen integreren in de Nederlandse maatschappij. Het sociale stelsel is volgens de minister voor hen te ingewikkeld en ook daardoor verloopt de inburgering niet effectief genoeg. Koolmees is op zoek naar methodes die het integratieproces kunnen bevorderen, zo zegt hij. Zoals in Nederland gebruikelijk is, hebben de gemeenten in de praktijk een hoofdrol. Het Rijk handhaaft alleen de kaders, spelregels en monitort de ontwikkelingen.

Wouter Koolmees nam vorig jaar de dossiers integratie, immigratie, inburgering en racisme over van toenmalig minister Lodewijk Asscher (PvdA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De nieuwe minister, die onderdeel uitmaakt van kabinet Rutte III, was voor zijn aantreden Tweede Kamerlid namens D66. Binnen die partij geldt hij als een vertrouweling van partijleider Alexander Pechtold, samen met onder andere minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken, tevens vicepremier. Tijdens de formatie van 2017 diende Koolmees als secondant van Pechtold.

In de jaren negentig studeerde Koolmees sociale en institutionele economie in Utrecht. Deze studie rondde hij in 2001 af. Toen was hij al werkzaam als onderzoeker bij het Nederlands Economisch Instituut. In 2003 ging hij werken op het ministerie van Financiën als ambtenaar Algemene Financiële en Economische Politiek en als ambtenaar Inspectie der rijksfinanciën. Van 2008 tot juni 2010 was Koolmees hoofd begrotingsbeleid van het ministerie.

Categorie:

Home » OJCM praat met Koolmees over integratie