Rabbijn Serfaty (PIG) slaat terug in ontslagkwestie

Esnoga.nl

Rabbijn Joseph Serfaty is nog steeds verbonden aan de Portugees-Israëlietische Gemeente (PIG). Dat schrijft hij in een brief aan de leden van het kerkgenootschap die in handen is van Jonet.nl. Daarin staat dat zijn contract niet op 31 december 2021 is afgelopen en niet werd verlengd, zoals het College van Parnassim (PIG-bestuur) dat in december heeft aangegeven, maar dat hem de wacht is aangezegd. Ook benadrukt hij dat er geen sprake zou zijn van en vertrouwensbreuk. Verder kwam er een commissie om te bemiddelen in het conflict tussen het bestuur en Serfaty, maar is die bemiddelingspoging op niets uitgelopen, schrijft de rabbijn. Het PIG-bestuur stel dat hij ‘op geen enkele wijze meer verbonden is aan het kerkgenootschap’.

Inzicht geven
‘Ik meen dat onze leden recht hebben over correcte en volledige informatie. Weze het duidelijk dat mijn overeenkomst nog steeds doorloopt en dat het College er weet van heeft. In onze Gemeente is het statutair zo dat de ALV en niet de CVP, een Rabbijn benoemt en ontslaat’, schrijft Serfaty aan de PIG-leden. In november ontstond er een rel omdat de rabbijn, met steun van Chacham rabbijn Pinchas Toledano, filosoof en Spinoza-onderzoeker Yitzhak Melamed de toegang tot het synagogecomplex ontzegde. Hij haalde de ban op Spinoza uit de 17de eeuw aan en die moest worden doorgetrokken.

Het PIG-bestuur en directeur Emile Schrijver van het Joods Cultureel Kwartier (JCK), de eigenaar van het complex, floten de rabbijnen terug. Zij waren niet van de brief op de hoogte en vinden dat Melamed in het complex moet kunnen komen. De ophef werd gesust met brieven waaruit bleek dat de onderzoeker gewoon welkom was en is. In december maakte het bestuur bekend dat het contract met rabbijn Serfaty, dat volgens het bestuur op 31 december zou aflopen, niet zou worden verlengd. Daarmee was de rabbijn exit, zo dachten velen.

‘De leden bepalen’
Nu schrijft Serfaty aan de leden dat hij een los dienstverband zou hebben en dat niet het bestuur maar de Algemene Leden Vergadering (ALV) gaat over het wel of niet aanblijven van rabbijnen. De lezen betalen namelijk een jaarlijkse bijdrage aan de gemeente, stelt Serfaty in zijn brief. ‘U dient daarom eerlijk bericht te worden en autonoom te mogen beslissen of uw zuurverdiende gelden worden geïnvesteerd in een functionerende beloning, of in verkwiste ontslagvergoedingen. Des te meer in een ALV waarbij de begroting besproken word’. Volgens Serfaty werden de ‘ontslagbrieven’ op de laatste ALV niet benoemd. ‘Integendeel, er werd tegen U beweerd dat uw Rabbijn zijn overeenkomst vanzelf “af zou lopen” op 31 december 2021 en dat die slechts “niet verlengd” zou worden’.

Er is volgens hem ook geen sprake van een vertrouwensbreuk tussen hemzelf en het bestuur. ‘De crux van de zaak is een heel andere’, schrijft Serfaty. ‘Het gaat over twee kernvragen. Wat is precies de bevoegdheid van het Rabbinaat binnen de PIG; is het slechts een raadgevende orgaan waarbij Parnassiem de uiteindelijke Halachische beslissers zijn, ja of neen. En bezit de PIG nog een bepaalde soevereiniteit binnen het Museum, ja of neen. Deze kwesties zijn echter geen inhoud voor publieke brieven en dienen intern toekomstgericht en opbouwend besproken te worden, met een koel hoofd en een warm hart’.

Ook gaat de geplaagde rabbijn in op een commissie die zou zijn opgericht om te bemiddelen tussen hem en het bestuur. Het verbaast hem dat PIG-voorzitter Michael Minco in dagblad Trouw zei daar niets van te weten. Serfaty in zijn brief: ‘De Commissie heeft tevergeefs getracht de situatie op te lossen en gaat U haar bevindingen zelf meedelen. Daaronder behoort ook, dat het CvP niet bereid was mij het voorrecht van wederhoor te gunnen tijdens de komende ALV van 17 februari 2022’. Met zijn schrijven zegt hij de leden inzicht te willen geven in wat er speelt. 

Reactie PIG
PIG-voorzitter Michael Minco laat schriftelijk aan de redactie van Jonet.nl het volgende weten: ‘Wij hebben vernomen dat rabbijn Serfaty op 6 februari 2022 leden heeft benaderd, ondanks dat hij sinds 31 december 2021 op geen enkele wijze meer verbonden is aan ons kerkgenootschap. Aan hem is uitdrukkelijk aangegeven dat hij zich niet onbevoegd dient uit te laten alsof hij nog actief is voor ons kerkgenootschap. Hij heeft dit helaas genegeerd. Chacham Toledano is de enige autoriteit binnen ons kerkgenootschap belast met rabbinale zaken’.

Mail aan leden
Het PIG-bestuur heeft ook een mail aan de leden geschreven die in handen is van Jonet.nl. De tekst komt deels overeen met de schriftelijke reactie aan de redactie. Daarin geeft het bestuur de leden ter overweging mee om rabbijn Serfaty’s mails te blokkeren of om niet te reageren op zijn berichten. Verder schrijft het bestuur: ‘Rabbijn Serfaty diende alle informatie die gerelateerd is aan ons kerkgenootschap uiterlijk 31 december 2021 te retourneren. Uit het feit dat hij leden benaderde, volgt dat hij dit niet is nagekomen. Wij zullen hem hierover benaderen en hem nogmaals verzoeken informatie te retourneren en zich te onthouden van communicatie aan onze leden’. 

Lees ook:
‘Contract PIG-rabbijn Joseph Serfaty niet verlengd’
Het bestuur van de Portugees-Israëlietische Gemeente (PIG) heeft besloten het contract van rabbijn Joseph Serfaty niet te verlengen. Het besluit werd genomen naar de ‘affaire Melamed’, waarin de rabbijn de vermaarde Spinoza-onderzoeker Yitzhak Melamed tot persona non grata in het synagogecomplex van de PIG verklaarde. De brief sloeg in als een bom en kwam ook als verrassing voor het bestuur, dat vooraf niet was gekend. Serfaty heeft zijn vertrek vergeefs aangevochten via een internationaal rabbijnencollege. Rabbijn Pinchas Toledano blijft wel in functie.


Categorie: |

Home » Nieuws » Rabbijn Serfaty (PIG) slaat terug in ontslagkwestie