Rapport-Gerson naar Coldcase-onderzoek Anne Frank

Collectie AFS

Auteur Rosemary Sullivan publiceerde in januari 2022 ‘Het Verraad van Anne Frank’, een boek op basis van onderzoek van een coldcaseteam naar de vermeende verrader van Anne Frank. De naam van de Joodse notaris Arnold van den Bergh ging vervolgens de wereld over als ‘de verrader’ en een groep historici concludeerde dat de bevindingen van het coldcaseteam twijfelachtig waren. Het team en Sullivan stelden onder andere ‘dat Otto Frank van de dader wist, door een in 1945 ontvangen anoniem briefje’. Frank zou dit onderzocht hebben met Joodse vrienden, waarbij hij niet-Joden buitensloot. Hij zou zijn eigen verraad uit angst voor antisemitisme verzwegen hebben. Klopt dat wel? vroeg factchecker en archief-onderzoeker Natasha Gerson zich af. Waar kwamen de beweringen over Van den Berghs hoge nazi-contacten en immense rijkdom eigenlijk vandaan? Gerson pluisde de noten van het boek na, sprak met betrokkenen en constateerde dat het onderzoek ‘fraude is’. Hieronder treft u haar rapport aan met haar bevindingen.

English
In January 2022, author Rosemary Sullivan published ‘The Betrayal of Anne Frank’, a book based on an investigation by a cold case team into the alleged betrayal of  Anne Frank. The name of the Jewish notary Arnold van den Bergh subsequently went around the world as ‘the traitor’ and a group of historians concluded that the findings of the cold case team were questionable. The team and Sullivan stated, among other things, that Otto Frank knew the identity the betrayer through an anonymous note received in 1945. Frank is alleged to have investigated this with Jewish friends, excluding non-Jews. He is alleged to have concealed his own betrayal for fear of anti-Semitism. Is that correct? wondered fact-checker and archive researcher Natasha Gerson. Where did the claims about Van den Bergh’s high-up Nazi contacts and immense wealth come from? Gerson checked the notes of the book, spoke to those involved and concluded that the investigation is wilfully fraudulent. See her report containing her findings above.

Categorie: | | |

Home » Dossiers » Coldcase Anne Frank » Rapport-Gerson naar Coldcase-onderzoek Anne Frank