Verontwaardiging in christelijk Nederland om ‘Nakba-artikel’ op PKN-site

Het logo van de PKN (beeld: PKN)
Het logo van de PKN (beeld: PKN)

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft zich de woede op de hals gehaald van prominenten uit de christelijke beweging voor Israël. Dat komt door een artikel over ‘de Nakba’, de gebeurtenis uit 1948 die Arabieren en pro-Palestijnse groepen aanhalen als ‘de catastrofe’ in wat nu Israël en de Palestijnse gebieden heet. De PKN heeft met het artikel de plank misgeslagen, stellen onder meer de Friese dominee Alfons van Vliet en Roger van Oordt, honorair consul van Israël. Beiden maken zich zorgen over de koers van de koepelorganisatie.

Kerk in Actie

Op de PKN-site verscheen op 15 mei een artikel met de titel 75 jaar Nakba: “De Nakba is nog steeds onze dagelijkse realiteit”. Daarin worden ‘de Palestijnse partners van Kerk in Actie’ aan het woord gelaten over wat ‘de Nakba’ voor hen heeft betekend en hoe de herinnering eraan doorleeft in hun dagelijkse leven. Ook onderzoeker Elizabeth Marteijn van de Ludwig-Maximilians Universiteit in München komt aan het woord over de ‘impact van Nakba’ op de Palestijnen in Noord-Israël. Verder staat er een gebed in voor het Palestijnse volk.

Onjuistheden

Het artikel bevat veel onjuistheden, vindt Roger van Oordt. Hij stelt op de site van Christenen voor Israël dat de PKN in het artikel ‘volkomen voorbij gaat aan het feit dat alle Arabische landen de oorlog aan de nieuwe staat Israël verklaarden en dat de legers van zes Arabische landen het nieuwe land aanvielen. Dat ze de bevolking opriepen om de weg vrij te maken omdat de Joodse inwoners van het land de Middellandse Zee zouden worden ingedreven. Israël moest een strijd op leven en dood uitvechten, waarbij zesduizend Joden gedood werden’. 

Friese dominee boos

Vorige week viel bij het PKN-bestuur een brief van dominee Alfons van Vliet op de mat. Hij is vooral gepikeerd over het gebed, waarin staat dat de Palestijnen onrecht wordt aangedaan. ‘Ik vind het meer dan schandalig wat u hier doet’, schrijft de dominee uit Leeuwarden, die eerder nog namens de voorgangers en predikanten van vrijwel alle kerken en gemeenten in Leeuwarden felicitaties voor 75 jaar Israël stuurde aan de Joodse gemeente in zijn stad. ‘Want u laat degenen die dit artikel lezen, nota bene in gebed tot God (!!!), dat Israël de schuldige is aan dit alles’. Hij wijst de PKN erop dat als het aan de Palestijnen, Syrië en Iran ligt, Israël vandaag nog vernietigd moet worden.

PKN blijft stil

Van de PKN is nog geen antwoord gekomen op deze verontwaardigde reacties. De koepelorganisatie ligt al langer onder vuur: vorig jaar ging een delegatie naar Israël en de Palestijnse gebieden op reis. In het reisverslag werden de Palestijnen van nu vergeleken met de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zowel vanuit Joodse als pro-Joodse hoek kwam daar veel kritiek op, evenals de keuzes en invalshoeken van de reis zelf. Sindsdien zijn er spanningen tussen de PKN enerzijds en Joods Nederland en pro-Joodse christenen anderzijds.

Grootste speler

De PKN is het grootste protestantse kerkgenootschap in Nederland. Het is, na een toenaderingsproces van tientallen jaren in 2004 ontstaan uit een fusie van de drie Samen op Weg-kerken: de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. Ook de Waalse kerk maakt onderdeel uit van de PKN. De Protestantse Kerk in Nederland is lid van de Wereldraad van Kerken (WCC), waarvan de eerste bijeenkomst in 1948 in Amsterdam plaatsvond, en van de Europese kerkenconferentie.

Lees ook:
De dubbele bodem van de ‘onopgeefbare verbondenheid’ – gastcolumn Ruben Vis

‘Is de ‘onopgeefbare verbondenheid’ met Israël op theologische gronden zo uniek, dat Palestijnen van die bijzondere positie zijn uitgesloten? Die vraag stelt Nederlands Dagblad-redacteur Koos van Noppen in de krant van 11 mei naar aanleiding van een toespraak van René de Reuver, de scriba van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) bij een bijeenkomst waar de Nakba werd herdacht; de gebeurtenis waarbij Arabieren in 1948 door de Onafhankelijkheidsoorlog van inwoner in het Britse Mandaatgebied Palestina vluchteling werden en zichzelf over Arabische landen zagen verspreid…’

Categorie:

Home » Nieuws » Verontwaardiging in christelijk Nederland om ‘Nakba-artikel’ op PKN-site