Amstelveen nu eigenaar Van Randwijcklaan 13

Van Randwijcklaan
gemeente Amstelveen (van links naar rechts: mevrouw Wolthuis, mevrouw Benders, burgemeester Eenhoorn, wethouder Raat en meneer de Jongh)

De gemeente Amstelveen is sinds vorige week de officiële eigenaar van de voormalige synagoge aan de Van Randwijcklaan. Het gaat om het pand met huisnummer dertien. Nadat de overdracht vorige week was voltooid, ontving de gemeente de sleutel van het gebouw. De Amstelveense gemeenteraad stelde in de raadsvergadering van 14 februari ruim één miljoen euro beschikbaar voor de aankoop. De gemeente maakt thans niet duidelijk hoeveel ze precies neertelde voor de koop van dit historische pand. Verder wil de raad dat ook andere historische gebouwen die een belangrijke rol speelden tijdens de jaren ’40-’45 worden aangekocht.

Verantwoordelijk wethouder Herbert Raat (VVD) is tevreden over de aankoop. “Alle lof voor de omwonenden, voormalige eigenaren en direct betrokkenen. Zij hebben zich allemaal ingezet voor het behoud van de voormalige sjoel. Terecht, Randwijcklaan 13 is een onderdeel van de Amstelveense geschiedenis,” verklaart hij. De wethouder hoopt ‘met het behoud en een toekomstige invulling een stukje van deze historie over te dragen aan onze kinderen en kleinkinderen’. Eerder kreeg hij kritiek van de bewoners, die vonden dat de gemeente slordig was omgegaan met het gebouw. Zij ontdekten dat het gesloopt zou worden voor nieuwbouw. Na protest werd de voormalige synagoge van de ondergang gered.

De onafhankelijke adviesorganisatie MOOI Noord-Holland onderzocht de cultuurhistorische waarde van het gebouw, zo meldt de gemeente Amstelveen. Volgens de onderzoekers zijn er in de loop van de tijd vergelijkbare gebouwen verdwenen, reden om deze sjoel te behouden. Verder bracht de onafhankelijke commissie Ruimtelijke Kwaliteit begin februari een positief advies uit over de aanwijzing van de oude sjoel tot gemeentelijk monument. De commissie oordeelde dat het gebouw aan de Randwijcklaan 13 ‘een  bijzonder gebouw is, dat zowel als object als locatie van grote waarde is in de geschiedenis van Amstelveen’.

In de gemeenteraadsvergadering van 14 februari boomden de raadsleden over toekomstige geschiedenisprojecten in Amstelveen. PvdA-raadslid Harry van den Bergh roerde zich. “Zoals het met Randwijcklaan 13 is gegaan, mag het nooit meer gaan,” aldus het Joodse raadslid, die ervoor pleitte om het oude sjoeltje te geven aan het Joods Historisch Museum. De D66 fractie was het met hem eens. Raadslid Floor Gordon (D66) sprak van ‘een pareltje, dat wij tot voor kort niet kenden’ en pleitte ervoor om met een stofkam door de gemeente te gaan, op zoek naar meer van dit soort verborgen historische objecten. Hier konden de andere raadsleden zich in vinden.

Tijdens  de gemeenteraadsvergadering werd ook gesproken over andere gebouwen die van waarde zijn voor de Amstelveense geschiedenis, zoals de voormalige Duitse bunker aan de Wolfert van Borsselenweg. Wethouder Raat wilde daar een educatief centrum maken, maar dat is volgens CDA-raadslid Ferry van Groeningen niet langer nodig. Hij opperde een een educatieve route in te stellen van de bunker naar de sjoel, om zo het verhaal van de oorlogsjaren in Amstelveen te vertellen.

Categorie:

Home » Nieuws » Amstelveen nu eigenaar Van Randwijcklaan 13