Anti-Israëlische demonstratie Museumplein niet vrij van antisemitische uitingen

Twitter

De anti-Israëlische demonstratie op het Museumplein is rustig verlopen, maar was niet verstoken van enige antisemitische uitingen. Verschillende sprekers haalden zondag de huidige protestgolf tegen racisme aan om Israël als ‘fascistisch’ en ‘racistisch’ te bestempelen. Ook was er een protestbord te zien met ‘zionisme = racisme’. De internationale antisemitisme-definitie (IHRA) stelt dat dergelijke anti-Israëlische uitingen antisemitisch zijn. Verder werd er ‘Takbir’ en ‘Allah Akbar’ geschreeuwd. Ondanks herhaaldelijke oproepen van de organisatie werd de 1,5 meter-regel onvoldoende in acht genomen. De politie greep niet in. Op Twitter werd schande gesproken over de bijeenkomst, waar minder mensen op afkwamen dan aangekondigd.

‘Apartheidsstaat’
‘Van de rivier tot aan de zee, Palestina zal vrij zijn’, was een veel gehoorde en geziene leus tijdens de bijeenkomst van de beweging Boycot, Desinvesteren en Sancties (BDS). Vanaf de bühne veroordeelden sprekers Israël in het conflict met de Palestijnen. Zo noemde opiniemaakster Tara Lecluyze de politiek van premier Netanyahu ‘fascistisch’ en sprak voorzitter Sonia Zimmermann van DocP-BDS Nederland over ‘apartheid’ en ‘de Israëlische apartheidsstaat’. EAGJ-voorman Jaap Hamburger pleitte om de Israëlische vlag van de Dam te verbannen, doelend op de pro-Israëlische demonstranten die daar wekelijks staan.

Afriyie van de partij
Ook Kick Out Zwarte Piet-activist Jerry Afriyie is solidair met BDS en hield een speech. “Hoe lang gaan wij een volk dat voor haar onafhankelijkheid vecht bestempelen als een volk van terroristen? Ik ken een volk waarvan de mensen terroristen werden genoemd omdat zij vochten tegen hun kolonisator en slavendrijvers, en in opstand kwamen. De geschiedenis stond aan hun kant, en de geschiedenis zal aan de kant van het Palestijnse volk staan,” aldus Afriyie, die de Holocaust erbij haalde. “Hoe lang nog voordat de wereld zich niet langer inhoudt, uit schaamte voor de tweede wereldoorlog, maar Israël beoordeelt op haar misdaden tegen de menselijkheid van vandaag de dag?” Tegen ‘de Joden’ zegt Afriyie: “Je kunt niet langer wegkijken terwijl Israël in naam van jouw geloof of geschiedenis een heel land koloniseert en internationale rechten schendt.”

Black Lives Matter
Andere activisten uit de beweging Black Lives Matter (BLM) hebben zich eveneens bij de anti-Israëlische beweging aangesloten. Activist Daryll Ricardo Landbrug zei dat de media niet kunnen spreken van ‘zogeheten terroristen die vechten voor hun basisrechten’, doelend op de ‘strijders’ van terreurbeweging Hamas. Volgens hem was ‘de Palestijnse gemeenschap’ tijdens de anti-racisme-demonstraties tot nu toe altijd aanwezig. Zijn vuist ging omhoog, evenals die van de rest van de menigte.

‘Zionisme = racisme’
In het publiek stonden veel jongeren. Een van hen hield een bord in de lucht met ‘zionisme = racisme’, een leus die in Duitsland of in Oostenrijk anders wordt gezien. In die landen is BDS per wet een antisemitische organisatie en wordt de beweging officieel tegengewerkt. In Nederland mag BDS wel vanwege de vrijheid van meningsuiting. Vorige week oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat de oproep tot de boycot van Israël is toegestaan vanwege dezelfde vrijheid van meningsuiting. Over andere leuzen zoals ‘Netanyahu terrorist!’ die geregeld op het Museumplein te horen was, deed het Hof geen uitspraak.

Geen 1,5 meter afstand, politie grijpt niet in
Na afloop van de anti-Israëlische toespraken werd er gedanst op Arabische muziek. Waar de demonstranten eerst 1,5 meter afstand hadden bewaard door op stipjes op het gras te blijven staan, lukte dat toen niet meer. Organisator Frank van der Linde riep herhaaldelijk en tevergeefs op om 1,5 meter afstand te bewaren, omdat de demonstratie anders afgebroken zou moeten worden, De aanwezige politie greep echter niet in. Naar schatting van de politie waren er 75 mensen op met Museumplein. De organisatie weerspreekt dit. Volgens hen waren er tweehonderd deelnemers op de been. Vooraf waren in een persbericht zeshonderd mensen aangekondigd.

Verontwaardiging
Op Twitter werd door pro-Israëlische twitteraars schande gesproken van de demonstratie. ‘600 aanmeldingen en nog geen opkomst van 100, al blijft bijna honderd antisemieten op het Museumplein een schande’, aldus Edwin Koning. Mede-twitteraar Egbert Beekman: ‘Enkele tientallen aanwezigen op anti-Israël demonstratie op Museumplein. Ik hoop dat het gaat onweren bliksemen en stortregenen…’ Iemand anders zei: ‘Mag lijen dat de bliksem inslaat op het Museumplein’.

‘Gajes neerknuppelen’
Ook op de aanwezigheid van de activisten van Black Lives Matter (BLM) was kritiek. ‘#BLM blijkt een wolf in schaapskleren? #antisemitisme Anti-Israël protest #museumplein #KOZP’, twitterde Ludovicus1706. Twitteraar @Amsterdam4 schreef: ‘Afriyie e Akwasi zijn fascisten. Net als dat andere tuig dat daar op het museumplein staat. De ME dient dit gajes allemaal neer te knuppelen’. In aanloop naar de demonstratie was de ME naar het Museumplein gekomen om klaar te staan voor het geval het uit de hand zou lopen.

Lees ook:
Europees Hof: oproep tot boycot van Israël is niet strafbaar
Wie wil in Europa wil oproepen tot een boycot van de staat Israël, mag dat doen zonder dat hij daar later een een boete of straf voor krijgt. Een oproep tot een boycot, hoe omstreden sommigen die ook vinden, valt volgens het Hof onder de vrijheid van meningsuiting en kan daarom gewoon. 

Categorie:

Home » Nieuws » Anti-Israëlische demonstratie Museumplein niet vrij van antisemitische uitingen