De Zandstorm van Hamas – gastcolumn Flory Neter

Flory Neter (foto: E. Neter)
Flory Neter (foto: E. Neter)

Voorzitter Flory Neter van het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers (VBV) gaat op woensdag ook stemmen. Zij kijkt naar wat de politieke partijen willen met Israël en Gaza, en moet concluderen dat de linkse partijen verkeerd afslaan waar het om Gaza gaat. ‘Wij zijn wanhopig en huilen bij het zien van zoveel leed. Echter niet zoals die ‘deernisfanatici’ die wel een mening hebben maar geen oplossing.’

Frustrerend

Het VBV heeft geen politieke kleur anders dan die van het welzijn van de overlevenden van de Tweede Wereldoorlog. Toch is op dit moment alles wat ik denk politiek getint. Of het nou de oorlog is die op die vreselijke zevende oktober begon of de op handen zijnde verkiezingen alles is politiek. Ik kijk naar de televisie, lees de kranten, ontspan en probeer weer bij te blijven. Iedereen heeft een mening en niemand een oplossing. Ook ik niet. Frustrerend.

Ik denk aan de Israëlische Vredesbewegingen en het verzet tegen de ayatollahs en Hamas Misschien is dat een opening? Zij die Palestijnse leuzen scanderen, roepen niet op tot verzet maar dansen naar de pijpen van de onderdrukking. Het echte verzet is er in Gaza wel maar wordt door Hamas (lees: Iran) in de kiem gesmoord. In plaats van het verzet een breed platform te verlenen wordt gebogen voor terreur, waardoor het zich kan verheugen op de ontkenning van hun bestaan.

U heeft in het artikel dat wij plaatsten uit De Groene Amsterdammer kunnen lezen dat enkelen van hen hier asiel hebben aangevraagd maar niet in de openbaarheid kunnen treden uit angst voor vergelding. Kortom: de Zandstorm van Hamas krast in alle geledingen van onze samenleving. Deze storm zaait dood en verderf, steekt de vlam van het antisemitisme aan en kaapt ons gezond verstand.  Al die ‘deernisfanatici’ buigen voor terreur en zijn onderdanig aan geweld, onderdrukking en in het bijzonder de onderdrukking van de vrouw. Vrouwen die op 7 oktober zijn vermoord werden eerst verkracht en gemutileerd .

Partijprogramma’s

Deze hele kwestie heeft ook zijn neerslag op de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag. Er wordt gesproken over het feit dat de situatie in het Midden-Oosten geen invloed heeft op het stemgedrag. Alhoewel veel Joden historisch gezien ooit links stemden moet de vraag worden gesteld wat nu hun keuze zal zijn. De verschillende partijprogramma’s zijn duidelijk – zie hier een artikel op Jonet.nl waarin de programma’s zijn onderzocht op Joodse thema’s.

Alle partijen links van het spectrum spreken in het meest gunstige geval over een tweestatenoplossing zonder zich te vergewissen of de belanghebbenden  daar nu nog uitgaan. Oude koek, zonder onderzoek en visie. Er zal dus zorgvuldig worden bekeken welke partijen zich integer en beschouwelijk opstellen. Ik heb altijd met mijn hart gestemd, maar zal dat nu niet doen.

Ik zal net als bij het schaken mijn zetten afwegen en zal stemmen op die partij die niet voor de sensatie gaat, maar die meedenkt over een oplossing die recht zal doen aan alle betrokken partijen. De macht van Hamas heeft onze eigen samenleving geërodeerd waardoor je als Jood niet kan stemmen zoals je zou willen. Je stemt dus uit lijfsbehoud om te voorkomen dat je ziel uit je bestaan wordt gerukt.

Grootste pyromaan

Men zou zich echt eens moeten verdiepen in bijvoorbeeld het Iraanse verzet. Dat moet eenvoudig zijn, want waarom zijn die vluchtelingen uit Iran anders in Nederland? Gewoon een interviewtje hier en daar. Maar ja, welke organisatie ontvangt er nou geen subsidie? En de baarmoeder aller subsidiepotten te weten de Nederlands Staat onderhoudt betrekkingen met de Iraanse Militaire garde en handhaaft diplomatieke, economische en culturele betrekkingen met de grootste pyromaan in het Midden-Oosten.

Zo wordt de hypocrisie opnieuw uitgevonden. Voorafgaande aan de oorlog spraken de ayatollahs van de Cirkel van Vuur die op hun instigatie om Israël heen gelegd zou zijn. De wereld nam er kennis van en keek toe hoe de pyromaan zijn brandje nog wat verder op stookte. Op 7 oktober werd de oorlog in Gaza willens en wetens uitgelokt door Hamas met de steun van Iran. Wij zijn wanhopig en huilen bij het zien van zoveel leed. Echter niet zoals die ‘deernisfanatici’ die wel een mening hebben maar geen oplossing. Weet u al op wie u gaat stemmen?

Categorie: |

Home » Columns en opinie » De Zandstorm van Hamas – gastcolumn Flory Neter