‘Namen UAWC-medewerkers in antwoorden aan Tweede Kamer opzettelijk weggelakt’

Kaag
Flickr

De zaak rond de Nederlandse geldsteun aan de Palestijnse landbouworganisatie UAWC krijgt een nieuwe wending. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zou in antwoorden op Tweede Kamervragen opzettelijk namen van UAWC-medewerkers hebben weggelakt. Hetzelfde geldt voor bouwlocaties van het UAWC. Dit meldt actiegroep Likoed Nederland in een persbericht. De activisten stellen dat dit is gedaan omdat de werknemers ‘terroristen’ zijn. Ook het weglakken van de bouwlocaties plaatst Likoed Nederland in de verdachte hoek. Navraag van Jonet.nl bij het ministerie leert dat het gaat om het beschermen van de privacy-gegevens van de personeelsleden van UAWC.

UAWC-zaak
Vorig jaar zomer werd publiekelijk bekend werd dat twee UAWC-medewerkers mogelijk betrokken waren bij een aanslag van terreurorganisatie Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP). Het UAWC-salaris van beide verdachten was deels betaald met Nederlands ontwikkelingsgeld en ook hadden ze toegangspasjes van het kantoor van Buitenlandse Zaken in Ramallah. De SGP, ChristenUnie en PVV vroegen om opheldering en verantwoordelijk minister Sigrid Kaag (D66) voor Ontwikkelingssamenwerking stelde een extern, onafhankelijk onderzoek in. Tegelijkertijd zette ze de Nederlandse geldstroom aan UAWC stop zolang het onderzoek loopt.

Toeslagenaffaire aangehaald
Later stelde CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt extra vragen over de bouw van mogelijke illegale nederzettingen in betwist gebied door UAWC. In haar schriftelijke antwoorden aan de Tweede Kamer waren de namen van UAWC-medewerkers en van de bouwlocaties zwartgelakt. Volgens Likoed Nederland was dat opzettelijk gedaan. Uit een persbericht van vorige week: ‘Sinds de toeslagenaffaire is duidelijk dat er iets ernstig mis is als ‘gevoelige’ informatie wordt weggelakt bij de informatievoorziening van de Tweede Kamer. Het weglakken van persoonsnamen deed het ministerie zogenaamd vanwege ‘privacy’. Het lijkt waarschijnlijker dat dit gebeurt omdat deze werknemers mogelijk terroristen zijn die verbonden zijn aan de extreem-linkse Palestijnse terreurorganisatie PFLP’.

Privacy-gegevens
Jonet.nl vroeg het aan ministerie van Buitenlandse Zaken, waar minister Kaag onder valt, wat er aan de hand is. Die stelt dat het inderdaad gaat om de bescherming van de privacy-gegevens van de UAWC-medewerkers. “Besloten is de namen van alle medewerkers niet te verstrekken, evenals de salarissen van de medewerkers. Het verstrekken van namen en salarissen kan negatieve gevolgen hebben voor de personen in kwestie, rekening houdend met het belang van de persoonlijke levenssfeer. Dat is vergelijkbaar met hoe we omgaan met dit soort gegevens in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur,” aldus een woordvoerder van de minister.

Weggelakt
Ook meende Likoed Nederland in het persbericht dat ‘locaties voor illegale bouw zijn weggelakt’. ‘Dit betreft bouw zonder vergunning in het zogenaamde gebied C [Area C. red] van de Westbank. Dit is het gebied dat volgens de Oslo-akkoorden buiten het autonome Palestijns gebied valt. Israël heeft daar de volledige zeggenschap. Die zeggenschap heeft Israël in de Oslo-vredesakkoorden gekregen omdat er slechts twee procent van de Palestijnen woont’. Het gebied beslaat volgens Likoed Nederland ‘vooral Joodse dorpjes (‘nederzettingen’), natuurreservaten en militair gebied. Dat laatste bijvoorbeeld de militair-strategische belangrijke rotsige bergrug langs de rivier de Jordaan’. Het weglakken is volgens de activisten verdacht, onder meer omdat de overheid zou handelen zoals in de toeslagenaffaire.

Area C.
De woordvoerder van minister Kaag stelt dat de door Nederland en de EU betaalde voorzieningen mogen volgens het internationaal recht. “Nederland en de EU ondersteunen uit humanitaire overwegingen Palestijnen in Area C. Dit kan bijvoorbeeld water- en energievoorziening zijn. Ook steunen we Palestijnse economische ontwikkeling in Area C. Dat is belangrijk voor het opbouwen van de Palestijnse economie, maar ook om mensen perspectief te bieden, wat bijdraagt aan stabiliteit. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het egaliseren van wegen of meer rendabele gewassen voor boeren,” stelt de woordvoerder, die benadrukt dat Israël ‘stelselmatig weigert vergunningen af te geven voor Palestijnen in dit gebied, waardoor ze bloot staan aan een verhoogd risico op sloop’.

‘Onfrisse praktijken’
Likoed Nederland houdt er een andere mening op na. ‘Dat het ministerie juist in dat gebied illegale Palestijnse nederzettingenbouw financiert, is om meerdere redenen niet te begrijpen’, aldus de organisatie in het persbericht. ‘Het probeert de ‘feiten op de grond’ in gevoelig gebied te veranderen. Dit is iets wat Nederland Israël geregeld verwijt, maar waar het zich juist zelf schuldig aan blijkt te maken. Sowieso is het onwezenlijk dat Nederland illegale Joodse woningbouw veroordeelt, maar illegale Arabische woningbouw financiert!’ Ook zou Kaag het internationale recht schenden, zou ze Nederlands belastinggeld verbranden en zou ze juist geen humanitaire hulp aanbieden. ‘Het brengt vrede niet dichterbij, maar vergroot juist de spanningen in gevoelig gebied’, aldus Likoed Nederland, dat spreekt van ‘onfrisse praktijken van het ministerie’.

Brede internationale consensus
Volgens het ministerie zijn de beweringen van Likoed Nederland ‘geheel voor rekening’ van die organisatie. “Zij wijken sterk af van de brede internationale consensus waarbij de gehele Westelijke Jordaanoever als bezet gebied beschouwd wordt,” aldus de zegsman van het ministerie. “Het bouwen van nederzettingen door Israël wordt internationaal breed als strijdig met het internationale recht beschouwd, zo ook door Nederland en de EU.” Als ‘bezettende mogendheid’ is het Israël op basis van het bezettingsrecht verboden roerende of onroerende goederen te vernielen, behoudens in de uitzonderlijke gevallen waarin militaire operaties een zodanige vernieling noodzakelijk maken, aldus de woordvoerder.

‘Niet relevant’
Voor Likoed Nederland is dit laatste uitlating van Buitenlandse Zaken irrelevant, zo laat woordvoerder Awi Cohen weten. “Eén: Het slaat op bestaande gebouwen, niet op nieuw gebouwde. Want daarover heeft de bezettingsmacht wel jurisdictie,” zegt hij. “En twee: “Des te meer omdat dit nader is vastgelegd in de Oslo-akkoorden. Die geven Israël het rechtmatig bestuur over gebied C.”

Lees ook:
Wat heeft Rutte III voor de Joodse gemeenschap betekend? – analyse

Nu het kabinet twee maanden voor de eindstreep demissionair is geworden, wordt op verschillende terreinen de balans opgemaakt. Jonet.nl doet dit ook. Hoe heeft Rutte III te maken gekregen met dossiers die Joods Nederland aangaan? En hoe heeft het kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie daarin gehandeld? 


Categorie:

Home » Nieuws » ‘Namen UAWC-medewerkers in antwoorden aan Tweede Kamer opzettelijk weggelakt’