Dé online community van Joods Nederland. 10 Tishri 5779 · 19 september 2018
 

Swipe voor meer nieuwsberichten
Rabbijn Jacobs legt bestuursfunctie Cheider neer

Rabbijn Binyomin Jacobs legt na vijfendertig jaar zijn functie als vice-voorzitter van het bestuur van de orthodoxe school het Cheider neer. Een brief aan de ouders van de leerlingen stelt dat Jacobs het bereiken van de leeftijd van zeventig jaar in het komende schooljaar een ‘goed moment’ vindt om uit het bestuur te treden.

In de brief staat verder dat Jacobs ‘een nieuwe generatie’ in staat wil stellen het orthodox-Joods onderwijs te ‘borgen’. Jacobs treedt aan het einde van het lopende schooljaar af. “Het bestuur en directie zijn Opperrabbijn Jacobs zeer erkentelijk voor het vele en vaak onzichtbare werk dat hij voor de school in al die jaren heeft gedaan.”

Het bestuur heeft het ontslag van Opperrabbijn Jacobs aanvaard, maar heeft hem gevraagd betrokken te blijven bij de Stichting Joodse Kindergemeenschap Cheider als voorzitter van de adviesraad. Jacobs zal deze taak accepteren.

Mede op aandringen van de adviesraad heeft het bestuur enige tijd geleden een traject ingezet tot bestuurlijke hervorming. Binnen dit kader zal een uitbreiding plaatsvinden van zowel de raad van toezicht alsook het bestuur. Het bestuur zal uitgebreid worden naar vijf leden. De raad van toezicht wordt uitgebreid naar drie leden.

Volgens de brief zullen op korte termijn profielschetsen voor nieuwe leden van de raad van toezicht worden vastgesteld. Rabbijn Katzman zal zich richten op de uitbreiding van de raad van toezicht en het huidige bestuur zal zich bezigen met de uitbreiding van haar leden.

Tijdens de bestuursvergadering van gisteren is de heer L. Koppenhol met ingang van 1 juli 2018 benoemd tot bestuurslid. 

Voer uw zoekopdracht in en druk op enter

X