Centrale Commissie van het NIK stemt in met intern vredesakkoord

Logo van Jad Achat (beeld: NIK).
Logo van Jad Achat (beeld: NIK).

De strijd binnen het Nederlands Israëlisch Kerkgenootschap (NIK) rondom de splitsing van het ressort IPOR is verleden tijd. Die conclusie kan getrokken worden nadat ook de Centrale Commissie (CC) van het kerkgenootschap akkoord is met de afspraken die de Permanente Commissie (PC, het dagelijks bestuur van het NIK) en de Mediene-kehillot eind juli met elkaar hebben gemaakt. Door het instemmen van de CC met de overeenkomst, is die weer compleet en kan het NIK verder, de toekomst in.

Alle zetels bezet
De CC telt 23 zetels waarvan er door het geschil zes onbezet waren, zo meldt de NIK-site. Instemming met de vaststellingsovereenkomst maakte het mogelijk de zes voor Mediene gereserveerde zetels in te nemen; dat is zondagavond 30 augustus gebeurd, waardoor er in de CC weer afgevaardigden uit alle ressorten zitten. Max Loewenstein van de gemeente in Eindhoven is namens de Mediene-kehillot gekozen in de PC, waarmee ook die weer compleet is. De PC-leden komen nu uit de ressorten Amsterdam, Nederland-Midden en Mediene.

Naar voren kijken
NIK-voorzitter Joop Elzas is verheugd. “Wat nu is gerealiseerd is in het belang van de toekomst van het NIK en de kehillot. We gaan samen vooruitkijken op basis van onderling vertrouwen, in plaats van met de rug naar elkaar toe te staan,” zegt hij. Eerder was hij al blij en opgelucht toen de ruziënde partijen hun strijdbijl begroeven en de vredespijp rookten. “Daarmee wordt het draagvlak voor herstructurering van het NIK, een onderwerp dat nu volle aandacht kan krijgen, gedeeld door de kehillot in het hele land.” Ook voorzitter Ellen van Praagh was en is tevreden. “Wij onderschrijven de vaststellingsovereenkomst volledig en willen samen gaan bouwen aan de toekomst,” zei ze tegen Jonet.nl.

Grond van het geschil
Het conflict binnen het NIK ontstond meer dan twee jaar geleden. Het kerkgenootschap is ingedeeld in ressorten (districten). De Joodse gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Leiden zijn in drie ressorten ingedeeld. De overige Joodse gemeenten waren tot en met mei 2018 ingedeeld in een vierde ressort: het IPOR. Destijds werd besloten de indeling te wijzigen door het ressort IPOR op te splitsen in een ressort Nederland-Midden en een ressort Mediene. De gemeenten die in het laatst genoemde ressort vielen, verzetten zich echter tegen de nieuwe indeling en stapten naar de rechter. De rechtsgang mondde uiteindelijk uit in een mediationproces waarvan overeenkomst van eind juli de uitkomst was.

Geen rechtsgang
Toen Elzas in 2019 samen met de huidige bestuursleden aantrad, werd hij geconfronteerd ‘met een tegen het NIK aangespannen rechtszaak van een ontevreden nieuw gevormd ressort Mediene dat de splitsing in twee ressorten wilde aanvechten’. In de vaststellingsovereenkomst is bepaald dat deze nieuwe indeling alsnog wordt geaccepteerd en dat de rechtsgang wordt stopgezet. Een bodemprocedure lijkt daarmee definitief afgewend. “We willen als PC met deze overeenkomst ook nadrukkelijk tot uitdrukking brengen het belang van de kehillot in de Mediene te erkennen,” aldus de NIK-voorzitter. De vaststellingsovereenkomst regelt ook de vereffening van het IPOR waaronder ook de toegang tot de bankrekeningen.

Lees ook:
NIK en Mediene-kehillot beslechten conflict, gaan ‘samen naar de toekomst’

Het geschil binnen het kerkgenootschap duurde ruim twee jaar en ging over een nieuwe bestuurlijke indeling. Op 30 juli is er een vaststelling tussen beide spelers ondertekend. Ze begraven de strijdbijl en willen samen door naar de toekomst. 

Categorie: |

Home » Nieuws » Religie » Centrale Commissie van het NIK stemt in met intern vredesakkoord