Dé online community van Joods Nederland. 6 Heshvan 5779 · 15 oktober 2018
 

Swipe voor meer nieuwsberichten
CJO: geen kippa meer is symptoombestrijding

Het Centraal Joods Overleg (CJO) heeft begrip voor de Centrale Raad voor Joden in Duitsland, die deze week heeft opgeroepen om geen kippot meer op straat te dragen. Echter, het niet dragen van keppels lost het probleem van het toenemende antisemitisme in West- en Midden-Europa niet op, schrijft CJO-voorzitter Ron van der Wieken in een persbericht. Er moeten ‘concrete en duidelijke stappen’ genomen worden om het antisemitisme uit de samenleving te verdrijven, aldus de CJO-voorzitter. Ook is er meer nodig dan solidariteitsacties van niet-Joden die eenmalig massaal een keppel dragen.

‘Wanneer het Joden onmogelijk wordt gemaakt zich openlijk als Jood te profileren is dat niet alleen dermate schadelijk voor de Joodse gemeenschap dat men zich gedwongen voelt zijn heil elders te zoeken maar ook funest voor de democratie in het algemeen,’ aldus Van der Wieken, die het incident van onlangs in Berlijn aanhaalt waar twee Joodse mannen door een Syrische asielzoeker werden aangevallen omdat ze keppels droegen. ‘Diverse politici, belangengroepen en individuen reageerden met afschuw op het toenemend antisemitisme in het algemeen en dit incident in het bijzonder. Zo zullen aanstaande woensdag diverse Duitsers in het openbaar een keppel dragen om een signaal af te geven tegen het toenemend antisemitisme.’

Toch is een actie met keppels in het OV geen oplossing voor de lange termijn, benadrukt het CJO. ‘Hoe hartverwarmend dit signaal ook moge zijn, zonder concrete, duidelijke stappen om antisemitisme uit de samenleving te verdrijven zal het niet lang duren voordat belangrijke aantallen Duitse Joden tot de conclusie komen dat er voor hen blijkbaar geen plaats meer is in Duitsland. Zoals in Frankrijk al jaren het geval is’, schrijft Van der Wieken, die de waarschuwing van zijn Duitse collega Josef Schuster begrijpt.

‘In een Europa waar dergelijke voorvallen zich blijven voordoen, en bovendien synagogen en andere Joodse instellingen zwaar beveiligd moeten worden, is het begrijpelijk dat Schuster met een dergelijke waarschuwing komt. Zijn woorden zijn een goede illustratie van de ernst van de situatie’, aldus het CJO. Het niet openlijk uiten van je religieuze overtuiging geeft op korte termijn enige persoonlijke veiligheid, maar zal op lange termijn van bitter weinig waarde blijken te zijn. ‘Het is namelijk slechts symptoombestrijding; het werkelijke probleem is veel groter dan alleen het verbergen van wat uiterlijke kenmerken van een religie. Het werkelijke probleem is een groeiende reactionaire en fascistoïde onderstroom in alle samenlevingen van West- en Midden-Europa’.

Als Joden in Europa niet meer zichtbaar als Joods over straat kunnen, dan zijn niet alleen zij in gevaar maar is de democratie als geheel in gevaar, vindt het CJO. ‘Wij móeten een samenleving creëren waar iedereen openlijk zichzelf kan zijn en er geen plaats is voor antisemitisme, discriminatie of wat voor vorm van uitsluiting dan ook. Hier ligt een enorme taak voor de politiek, de kerken van alle gezindten en vele maatschappelijke organisaties. En die taak kunnen we alleen uitvoeren als alle mensen van goede wil zich verenigen’. 

Voer uw zoekopdracht in en druk op enter

X