Harry Polak

werd eind 1947 geboren in het voormalige Nederlands-Indië. Rond zijn zesde verhuisde hij naar Nederland. Polak kreeg nauwelijks een Joodse opvoeding, al was hij zich wel bewust van zijn Joodse komaf. In zijn puberteit werd hij lid van de Joodse jeugdbeweging Haboniem en daar ging een wereld voor hem open. Het zionisme liet hem daarna niet meer los.

Na de HBS en militaire diensttijd ging Polak psychologie studeren in Amsterdam. Hij studeerde af als onderwijspsycholoog. Hij ging aan de slag bij de Universiteit van Amsterdam, waarna hij eerst in het sociaal-cultureel werk en later in de geestelijke gezondheidszorg ging werken. Zo was hij onder meer actief voor  de Riagg-koepel in Utrecht en daarna bij een Riagg in Den Haag,  vervolgens Parnassia en tenslotte  Mentrum (Arkin) in Amsterdam. Met een collega schreef hij een boekje over kwaliteitssystemen in de zorg.

LJG-lid

Polak en zijn gezin werden lid Liberaal Joodse Gemeente (LJG) in Amsterdam, waar hij zes jaar lang in het bestuur zat. In die periode werd een nieuwe synagoge gebouwd. Ook vervulde hij op landelijk niveau bestuursfuncties en vertegenwoordigingen voor het Verbond van Progressief Jodendom Nederland, onder andere in het gevangeniswezen en voor Defensie. Ook was hij redactielid van het JONAG-Bulletin.

Polak was eveneens voorzitter van de dialoogcommissie van de LJG Amsterdam. In die hoedanigheid nam hij deel aan tal van stedelijke en landelijke dialoogactiviteiten. Die waren helaas lang niet altijd succesvol, onder andere door het Israëlisch-Palestijns conflict. 

Israël

Inmiddels is Polak gepensioneerd. Sinds 2016 woont hij met zijn vrouw in de Israëlische plaats Raänana, net als twee van hun drie dochters, hun partners en kinderen. Een andere dochter woont met haar gezin in Spanje. Voor Joods educatief centrum Crescas schreef Polak  tegen de tweehonderd columns. Ook schrijft hij columns voor de Israëlactie over de Gaza-oorlog. Voor Pardes schrijft hij columns over dialoog. Voor Jonet.nl maakt Polak sinds de zomer van 2024 een column.