Dé online community van Joods Nederland. 10 Tishri 5779 · 19 september 2018
 

Swipe voor meer nieuwsberichten
De Joodse stem in Mokum: 50Plus – GK18

De gemeenteraadsverkiezingen staan weer voor de deur. Net als vier jaar geleden voelt Jonet politieke partijen in Amsterdam, de gemeente met de meeste Joodse inwoners in Nederland, aan de tand over Joodse onderwerpen. In een serie van tien interviews is het nu de beurt aan 50Plus. Voor hen spreekt Simon Jacobus, de nummer negen op de kieslijst van deze ouderenpartij in Amsterdam. Zij bijt het spits af.

Al jaren gaat de Joodse gemeenschap in Amsterdam gebukt onder de zware financiële lasten die de beveiliging van Joodse instellingen en ondernemingen met zich meebrengt. De gemeente vergoedt een deel, maar toch heeft de gemeenschap grote last van de miljoenen euro’s die ze moet betalen. Ziet uw partij het zitten als de gemeente alle onkosten vergoed?

“Als lid van de kehilla Amsterdam, als moeder van twee jongens van 23 en zeventien jaar oud, die op de basisschool Rosj Pina hebben gezeten, weet ik hoe belangrijk de veiligheidsmaatregelen voor Joden zijn. Ik zal nooit vergeten dat na de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs, op 7 januari 2015, mijn jongste zoon belde. Hij zat toen op Maimonides en vroeg: ‘Mama is het oorlog? Er zijn hier in de straat zoveel politieagenten en er vliegen helikopters over. We mogen de school niet uit en de meisjes zijn bang en huilen.’ Helaas zijn de veiligheidsmaatregelen nodig en moet de politiebewaking terugkomen op de plekken waar het is weggehaald, en waar alleen camera’s hangen. 50Plus Amsterdam vindt dat de gemeente al haar burgers moet beschermen en dus de kosten hiervoor moet betalen. Daarom heeft 50Plus Amsterdam het akkoord met de Joodse Gemeente Amsterdam en de LJG op 6 maart 2018 getekend.”

Het antisemitisme neemt volgens vele Joden en niet-Joden in de hoofdstad zichtbaar toe. Zo werd het kosjere restaurant sinds december drie keer aangevallen en waren andere Joodse instellingen het doelwit van vandalisme met een anti-Joodse inslag. Ook durven sommige Amsterdamse docenten onderwerpen zoals de Sjoa en de Jodenvervolging niet aan te snijden tijdens lessen uit angst voor verhitte reacties van hun leerlingen. Wat gaat uw partij doen om het groeiende antisemitisme in Amsterdam in te dammen?

“Melding van antisemitisme bij de Amsterdamse politie levert weinig op. Zo ontkenden de politie en waarnemend burgemeester Van Aartsen aanvankelijk dat de vernielingen bij kosjer restaurant HaCarmel door antisemitisme ingegeven zou zijn. Er moet een mentaliteitsverandering bij de politie en de burgemeester plaatsvinden. 50Plus Amsterdam zou graag met hen en vertegenwoordigers van Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam overleggen. Daarnaast moet het onderwijs in Amsterdam erbij betrokken worden. Meer lessen over racisme, antisemitisme, homofobie. Meer samenwerking tussen scholen: uitwisseling van klassen uit verschillende wijken, activiteiten zodat kinderen elkaar leren kennen. Schrijver Manou Bouazmour groeide op in de Pijp, komt uit een ongeletterd Marokkaans gezin en dacht dat Joden duivels waren. Manou kon goed leren en belandde op het Amsterdams Lyceum. Naast hem zat een Joodse jongetje, Emanuel, die hield van Ajax, kattenkwaad en mooie meisjes. Net zoals Manou. Weg waren de vooroordelen.”

De samenwerking tussen Amsterdam en Tel Aviv, die sinds enige jaren bestaat, wil nog niet echt vlotten. Zo kiezen Israëlische bedrijven ervoor om met Rotterdamse in plaats van met Amsterdamse bedrijven in zee te gaan. Wat gaat uw partij er aan doen om de samenwerking te optimaliseren en zou het niet beter zijn te kiezen voor een volwaardige stedenband?

“50Plus Amsterdam is absoluut een voorstander van een volwaardige stedenband tussen Amsterdam en Tel Aviv. Het is een gospe dat de PvdA, SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren zich in 2015 tegen die stedenband keerden terwijl er wel een stedenband was met Şişli en Kocaeli in het Turkije van Erdogan en met Beijing en Shenzen in China. Deze landen blinken niet uit in het hooghouden van de mensenrechten en democratie. Tel Aviv is een progressieve stad waar homo’s zonder gedoe over straat kunnen, waar kunst en cultuur worden gewaardeerd, waar veel innovatie in de verschillende sectoren plaatsvindt. Er moet hard worden gewerkt om het vertrouwen van Israëlische bedrijven in Amsterdam terug te winnen. 50Plus Amsterdam kan daar een grote rol in spelen. Ik heb in Tel Aviv gewoond, mijn familie woont er, ik heb een groot netwerk en de juiste argumenten. Amsterdam en Tel Aviv hebben elkaar veel te bieden.”

In Amsterdam-Zuid en de wijk Buitenveldert wonen relatief veel Joodse Amsterdammers. In hun dagelijkse leven lopen zij vaak aan tegen beperkingen, zoals het feit dat veel gebouwen geen sjabbatlift bevatten of niet sjabbat-proof zijn. Ook is het parkeren rond Joodse instellingen op drukke dagen een probleem. Wat gaat u er aan doen om dit soort Joodse noden en voorzieningen te stimuleren?

“50PLUS Amsterdam draagt de Joodse gemeenschap een warm hart toe. Ten aanzien van de parkeerproblemen rond Joodse instellingen, moet er een inventarisatie komen op welke plekken dit het geval is en zal er met de verschillende partijen om de tafel moeten zitten om het op te lossen. We ondersteunen de Joodse middenstand, zoals we ook andere winkeliers op andere plekken in de stad steunen. Echter faciliteiten als een sjabbeslift vallen volgens 50Plus Amsterdam onder het gegeven van de scheiding van kerk en staat. Let op: Een openbaar gebouw moet toegankelijk zijn voor iedereen, dus ook voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn. Extra faciliteiten die te maken hebben met religieuze voorschriften zoals de sjabbesrust zijn niet de directe verantwoordelijkheid van de lokale overheid.”

De 50Plus-partij komt op voor ouderen en jongeren, maar heeft in haar Amsterdamse programma geen specifieke Joodse programmapunten – evenals andere partijen. Wel profileert u zich als een kandidate met een Joodse achtergrond, waar bepaalde andere partijen ook Joodse kandidaten hebben. Wat maakt 50Plus anders dan de andere partijen inzake het thema ‘Joods’?

“Wij zijn de enige partij in de Tweede Kamer die bij monde van Kamerlid Martin van Rooijen vragen aan staatssecretaris Eric Wiebes heeft gesteld over de belasting die ontvangers van de ‘getto-uitkering’ moeten betalen. Geen enkele andere partij heeft zich het lot van deze groep Joodse ouderen aangetrokken. Daarmee laat 50Plus zien dat het opkomt voor Sjoa-overlevenden. Omdat ik weet wat er in de Joodse gemeenschap leeft, welke vragen er zijn, welke problemen opgelost moeten worden, zal mijn verkiezing tot raadslid van Amsterdam ertoe leiden dat er een directe link is tussen de Joodse gemeenschap en de Amsterdamse raad. Dan moet ik wel gekozen worden. Ik roep een ieder om op mij te stemmen. Ik sta op plaats negen van de 50Plus-lijst. Daarnaast zal ik me inzetten voor een betere zorg voor jong en oud, voor betaalbare woningen, voor een fijnmazig openbaar vervoer, voor afschaffing van de erfpacht, voor versterking van de middenstand en het Amsterdamse zakenleven.” 

Voer uw zoekopdracht in en druk op enter

X