Dé online community van Joods Nederland. 10 Tishri 5779 · 19 september 2018
 

Swipe voor meer nieuwsberichten
Harde taal en veel oneliners bij debat LJG Amsterdam

Het debat voor de Tweede Kamerverkiezingen in de synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente (LJG) in Amsterdam is achter de rug. Op maandagavond, waarbij een zingende microfoon in het eerste kwart velen overstemde, konden alle aanwezige vertegenwoordigers van de politieke partijen hun zegje doen. Van te voren was afgesproken dat er niet gesproken zou worden over het Midden-Oosten, maar wel over binnenlandse Joodse thema’s. De gasten, die niet met elkaar mochten debatteren, moesten hun standpunten opzeggen en vragen beantwoorden uit de zaal. De presentatie was in handen van oud-CIDI-directeur Ronny Naftaniel. Er waren vertegenwoordigers van de VVD, PvdA, D66, PVV, het CDA en de ChristenUnie. De SP en GroenLinks waren afwezig.

Voor Joden geen plaats
Tijdens de eerste stelling – Voor herkenbare Joden is in de toekomst geen plaats meer – werd duidelijk dat de politici hun standpunten zonder morren aan het voetlicht wilden brengen. Iedereen maakte duidelijk dat er, wat hen betreft, geen misverstand over kan bestaan dat Joodse Nederlanders bij dit land horen en dat voor mensen die Joden niet tolereren geen plaats moet zijn. “Diegenen die Joden bedreigen moeten hard worden aangepakt,” zei CDA-Tweede Kamerlid Raymond Knops. “Niemand, geen Jood, mag zich onveilig voelen. De kosten van hun beveiliging mogen geen probleem zijn,” vulde kandidaat-Kamerlid Ilco van der Linde aan. Hij was de vervanger van PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch, die onlangs van het affiche werd gehaald.

In de tram naar Artis
Het Amsterdamse D66-raadslid Bart Vink – hij verving de zieke Jan Paternotte bij de LJG – was even recht voor zijn raap: “De Marechaussee en AIVD moeten meer geld krijgen. Joden moeten zichtbaar zichzelf zijn.” ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind: “Het kan niet zo zijn dat zichtbaar Joodse kinderen niet in de tram naar Artis kunnen. Dat mogen wij in ons Amsterdam niet tolereren!” PVV-senator en kandidaat-Kamerlid Gidi Markuszower deed er nog een schepje bovenop. “Hoe meer islam in een land, hoe minder goed de Joden en christenen het zullen hebben. Joden, sjoels en synagogen horen bij Nederland; moskeeën en moslimscholen niet.” Volgens hem zijn veel problemen voor Joods Nederland opgelost als er minder islam is.

Aanpassen
Op een vraag van een bezoeker waren de politici net zo helder. Hij wilde weten hoe ze aankeken tegen de haat die bepaalde moslims hebben tegen het Jodendom. “Als je hier in Nederland bent, dan moet je  jezelf aan onze cultuur aanpassen. Teveel mensen steken nog hun middelvinger op naar onze samenleving,” aldus CDA’er Knops, die iedereen die dat doet hard wil aanpakken. Alle mensen in dit land moeten onze grondwet onderschrijven, zo vindt hij. “De Holocaust ontkennen op straat, dat mag niet,” stelde ChristenUnie-man Voordewind. PVV’er Markuszower las een statement op: “Wij kunnen ons als Joodse gemeenschap niet veroorloven om naïef te zijn. Zeker veertig procent van de moslims vertrouwt Joden niet en bijna de helft hangt een gewelddadige vorm van islam aan. Voor wie beveiligen we ons? Voor de zeker 100.000 moslims die u, de Joodse gemeenschap, willen vermoorden.”

Kinderen en haat tegen Joden
De tweede stelling – Nederlandse kinderen worden opgevoed met haat tegen Joden – bracht vergelijkbare statements naar voren. De discussie richtte zich vooral op moslimjongeren op middelbare scholen die het Jodendom en andere zaken niet accepteren. “Je hebt je in Nederland te gedragen. Dat geldt voor iedereen. Verdraagzaamheid en tolerantie moeten alle mensen tonen. Ook de moslims,” aldus VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden. Een poosje terug werd bekend dat moslimscholieren een poster van het satirische Franse magazine Charlie Hebdo niet in de klas wilden hebben. De afbeelding moest en ging weg. CDA’er Knops: “Dergelijke posters die van de muur gaan, dat moet je als school niet accepteren. We moeten grenzen stellen. En er wordt te weinig aandacht besteed aan burgerschap.” PVV’er Markuszower riep later op om de grenzen dicht te gooien, de Koran te verbieden en moskeeën op te doeken.

Mooi Marokkaans meisje
De politici werden door Naftaniel kort gehouden. In de LJG mochten ze alleen statements maken en vragen beantwoorden. Het debat vloog toch uit de bocht toen Voordewind zich niet kon inhouden nadat Markuszower een opmerking maakte over ‘een mooi Marokkaans meisje’ achterin de zaal. “U maakte net een seksistische opmerking,” aldus de ChristenUnie-politicus tegen de PVV-senator. Naftaniel greep niet in, waarna er een pingpong-debat ontstond tussen Voordewind en Markuszower over het ontkennen van de Holocaust en de rol van oud-PLO-leider Yasser Arafat. Nadien ging het gesprek verder, onder meer over Syrië-gangers die terugkeren naar Nederland, waarover klare standpunten naar voren kwamen maar ook consensus was. Iedereen wil hen na terugkomst volgen en zo nodig vervolgen. Wat de PVV betreft komen Syrië-gangers er sowieso nooit meer in.

Kleur bekennen 
De laatste stelling ging over het verbieden van de kosjere slacht. Hierover diende de Partij voor de Dieren in 2011 vergeefs een initiatiefwetsvoorstel in dat door de Eerste Kamer werd verworpen. In de Tweede Kamer stemden onder meer de VVD en D66 destijds nog voor het verbod. De partijen maakten in de Senaat een draai omdat het wetsvoorstel niet goed in elkaar zou zitten. Maandagavond moest iedereen in de LJG-sjoel kleur bekennen. VVD-Kamerlid Van Wijngaarden: “De kosjere slacht hoort bij de vrijheid van godsdienst. Daar tornen wij niet aan”. D66’er Vink: “Wij hebben op ons congres een motie aangenomen die stelt dat we het ritueel slachten niet moeten verbieden, maar dat we moeten letten op beter dierenwelzijn bij de slacht. Ook is de bio-industrie veel problematischer dan ritueel slachten.”

Kosjere ossenworst
Uiteindelijk wilden mensen in de zaal en de andere politici van PVV-senator Markuszower weten waarom de PVV destijds wel voor het verbod op ritueel slachten had gestemd. Had dit alleen met de islamitische slacht te maken? Ja, meende Markuszower. “Het is goed om de halal-slacht te verbieden. Mensen, we moeten de-islamiseren. Dat is belangrijker dan de kwaliteit van onze ossenworst.” Volgens hem is het verbieden van het halal-slachten een pro-Joodse maatregel. De anderen snapten het PVV-standpunt niet, onder meer omdat Markuszower zei zelf tot ‘een van de driehonderd Joods-Nederlandse gezinnen’ te behoren die honderd procent kosjer eet. Langzaamaan liep het debat ten einde, terwijl debatleider Naftaniel nog een boterkoekje at. Na afloop was er geen ossenworst bij de borrel. De Tweede Kamerverkiezingen zijn op 15 maart.

LJG debat 2017 K. Rijken

V.l.n.r. Jeroen van Wijngaarden – VVD, Gidi Markuszower – PVV, Bart Vink – D66, Ronny Naftaniel – debatleider, Joel Voordewind – CU, Ilco van der Linden – PvdA, Raymond Knops – CDA. 

Voer uw zoekopdracht in en druk op enter

X