Dé online community van Joods Nederland. 11 Av 5778 · 23 juli 2018
 

Swipe voor meer nieuwsberichten
CIDI doet aangifte van antisemitische tweets

“De invloed van de Joden is bijna angstwekkend,” tweet Jan van der Weiden, die al sinds 2015 regelmatig antisemitische berichten op Twitter plaatst. Dit meldt het CIDI op zijn website.

Het CIDI heeft aangifte gedaan tegen Jan van der Weiden wegens haatzaaiende en beledigende berichten over Joden. Van der Weiden plaatst regelmatig antisemitische teksten op Twitter. Zo schrijft hij dat ‘de invloed van de Joden’ beangstigend is.

In een serie Engelstalige berichten (overigens in zeer slecht Engels, red.) schrijft Van der Weiden dat ‘de Joden’ de Amerikaanse politiek bepalen. Hij heeft het daarbij afwisselend over ‘de Joden’ en over ‘zionistische Joden’. Het komt steeds vaker voor, aldus het CIDI, dat de term ‘zionist’ als codetaal wordt gebruikt voor Jood. Op die manier worden antisemitische uitspraken gedaan onder het mom van antizionisme.

Van der Weiden maakt in de opvatting van het CIDI gebruik van de term ‘zionist’ om zijn Jodenhaat te verbloemen. Zo schrijft hij op 28 juli 2017 dat ‘alle zionistische Joden’ een ‘genetisch defect’ hebben waardoor zij gewelddadig en inhumaan zijn. De aantijging dat ‘zionistische Joden’ gewelddadige genen zouden hebben kan slechts duiden op hun Joodse afkomst en is dus duidelijk antisemitisch. Dat Van der Weiden het woord ‘zionistisch’ erbij noemt en beweert dat ‘andere Joden’ wél okay zijn, doet niets af aan het antisemitische gehalte van de opmerking, aldus het CIDI

Ook stelt Van der Weiden dat Joden in Nederland alleen recht hebben op veiligheid wanneer ook ‘alle Palestijnen’ veiligheid hebben. Het CIDI vindt het volstrekt ontoelaatbaar om voorwaarden te verbinden aan de veiligheid van Nederlandse burgers, puur vanwege hun afkomst. De veiligheid van Joden in Nederland mag niet afhankelijk zijn van het beleid van Israël, net zomin als de veiligheid van hindoes in Nederland afhankelijk zou mogen zijn van het beleid van India.

Van der Weiden spreekt zichzelf volgens het CIDI meermaals tegen. In sommige berichten beweert hij slechts tegen ‘zionisten’ te ageren, maar in andere berichten spreekt hij over ‘de Joden’ als collectief. In zijn tweets over Israël verwijst hij regelmatig naar de Tweede Wereldoorlog, en stelt hij meermaals dat Israël zélf schuldig is aan nazi-praktijken.

De vergelijking tussen Israël en nazi’s bagatelliseert de sjoa en is bovendien volledig onjuist. De Europese werkdefinitie antisemitisme noemt vergelijkingen tussen Israël en nazi-Duitsland als voorbeeld van antisemitisme.

De antisemitische berichten zijn des te zorgwekkender omdat Van der Weiden in zijn woonplaats Castricum actief is in de lokale politiek. In 2014 stond hij op de lijst van de SP voor de gemeenteraadsverkiezingen. Die partij laat desgevraagd op Twitter weten dat de uitspraken niet namens de SP zijn gedaan, en Van der Weiden zelf zegt dat hij al jaren niet meer betrokken is bij de SP. Toch staat hij nog steeds op de website van de partij.

De berichten van Van der Weiden, waarin hij zijn haat nu eens tegen ‘de Joden’ richt en dan weer tegen ‘zionisten’ zijn volgens het CIDI een voorbeeld van het gebruik van ‘antizionisme’ als dekmantel voor antisemitische uitspraken. Op 1 juni nam het Europees Parlement een resolutie aan die alle EU-lidstaten aanbeveelt om de Europese werkdefinitie antisemitisme over te nemen in de nationale wetgeving. De werkdefinitie antisemitisme, opgesteld door de International Holocaust Remembrance Alliance, wil een duidelijk onderscheid maken tussen kritiek op Israël en Jodenhaat. Critici van de werkdefinitie menen dat de werkdefinitie dat onderscheid juist vertroebelt.

Het CIDI heeft het OM verzocht om duidelijk te maken waar de grens ligt. De organisatie staat op het standpunt dat het ontoelaatbaar is dat het zaaien van haat jegens Joden wordt gelegitimeerd door het ‘antizionisme’ te noemen. 

Voer uw zoekopdracht in en druk op enter

X