Home » Artikel » Herlancering ‘Studia Rosenthaliana’ als open access-tijdschrift