Nieuwe getuigenissen geven beeld van Baudet als overtuigd antisemiet

YouTube

Mensen uit de innerlijke kringen van FvD-voorman Thierry Baudet stellen dat hij er een antisemitisch wereldbeeld op nahoudt en dat anderen hem daarin niet hebben afgeremd of gecorrigeerd. Dat blijkt uit een artikel vol getuigenissen van collega’s en naasten van Baudet op GeenStijl.nl, dat zaterdagochtend online kwam. Deze bronnen, sommige bij naam en anderen anoniem, bevestigen het beeld van een politicus die zijn werkelijke mening over Joden jarenlang schuil heeft gehouden. Eerder deze week stapten verschillende partijprominenten al op vanwege antisemitische uitlatingen door Baudet van onlangs.

In het artikel op GeenStijl, geschreven door hoofdredacteur Bart Nijman, wordt serieus ingegaan op de meningen van Baudet waar het de Joden, de Sjoa, het zionisme en de Joodse wereld betreft. In tegenstelling tot wat velen van de weblog gewend zijn, is het een artikel waar het typische GeenStijl-geluid op de achtergrond is geraakt. Duidelijk wordt dat de neergang van Forum voor Democratie (FvD), de rechts-nationalistische partij die aan de voorkant zo leek op te komen voor de Joden, mede te verklaren is door de antisemitisme uitingen die leider Baudet geregeld achter de schermen heeft gemaakt.

Cliteur onverschillig
Meer dan een half jaar geleden benaderden mensen uit de omgeving van Baudet diens mentor Paul Cliteur over antisemitische uitspraken die hij deed. Ze vroegen de wetenschapper om zijn voormalige student tot de orde te roepen, maar die liet dat telkens na en vond dat Baudet gebruik maakte van zijn recht op de vrijheid van meningsuiting. De klokkenluiders waren bevreesd dat het antisemitische gedachtegoed van Baudet ook de Tweede Kamer in zou komen. Cliteur handelde niet en bagatelliseerde alles. Mede daarom zijn deze bronnen naar GeenStijl gestapt om hun relaas te doen.

Provocaties
‘Al tijdens zijn promotie in Leiden, in de slotjaren van het vorige decennium, rezen twijfels over zijn persoonlijke overtuigingen. Medestudenten en collega’s herinneren zich incidenten waarbij Baudet mensen op de kast joeg met uitspraken over hoe de Joden Europa hebben overgenomen en het voortbestaan van een blank continent in gevaar brachten,’ aldus GeenStijl. ‘David Suurland was destijds als promovendus van Afshin Ellian enkele jaren collega van Baudet. Hij schetst hoe een uitspraak zoals deze paste in een patroon waarbij Baudet er behagen in leek te scheppen om met rabiate uitspraken en vaak zinloze provocaties collega’s op stang te jagen. Dit gebeurde met zo’n regelmaat dat collega’s zich op een gegeven moment niet meer afvroegen of het polemiek was of ernst, maar met het oog op het werk dat wel gedaan moest worden vooral moeite deden om confrontaties met Baudet te ontwijken’.

‘Kwajongensstreek’
Ondanks dat het gedrag van Baudet meerdere keren bij de leidinggevenden werd aangekaart, werd er niet ingegrepen. In plaats daarvan werd het weggewuifd en gezien als ‘een onschuldige kwajongensstreek’. Niet alleen een half jaar geleden, maar ook in de jaren daarvoor en tijdens Baudets Leidse jaren zou diens promotor Cliteur zaken voorgelegd hebben gekregen en niets hebben gedaan. Met de jaren heeft Baudet zijn anti-Joodse houding bij steeds meer mensen geopenbaard. ‘Soms geniepig, bijvoorbeeld toen hij in een conversatie van ‘jij’ en ‘je’ naar ‘jullie’ overschakelde toen hij ontdekte dat zijn gesprekspartner van Joodse afkomst was. Als in: “Jullie zitten wel overal hè?” Maar het werd net zo goed veel openlijker geuit’, schrijft Nijman.

‘De Joden hebben gewonnen’
Uit het GeenStijl-artikel: ‘“We waren in gesprek op een verjaardag”, vertelt Machteld Allan. “Opeens zei hij, uit het niets, dat de Tweede Wereldoorlog een oorlog was tussen de Duitsers en de Joden. ‘En de Joden hebben gewonnen’, concludeerde hij.” Allan liep verbouwereerd weg uit het gesprek. Baudet liep achter haar aan. Allan: “’Wat gebeurde er nou?’, sprak hij op een toon alsof ik gek was. Hij begon zijn uitspraak toe te lichten door te zeggen dat de Joden na de oorlog door hun grip op de media en de massamigratie de Duitsers er uiteindelijk onder hebben gekregen. Ik zei hem dat die overtuiging een antisemitische trope was.” Dat schrok Baudet niet af: “Maar het is toch gewoon zo, ze hebben toch de macht?”, zei hij’.

Tevens biechtte Allan aan de weblog op dat zij Baudet op een later moment nogmaals confronteerde met zijn uitlatingen op die avond. ‘Hij weersprak zijn eigen woorden niet maar groef zich in: “Dit zijn ideeën die ik heb, dat moet je toch gewoon kunnen zeggen?” Hij vertelde Allan dat ze ‘een voorbeeld moest nemen’ aan Paul Cliteur. “Die schrikt niet van ideeën.” Tegen een andere oud-promovendus van Cliteur aan de Leidse rechtenfaculteit, die anoniem wenst te blijven, zei hij kort na de boreale speech na de provinciale statenverkiezingen in het voorjaar van 2019, waar die zich ongerust over had verklaard: “Als ik werkelijk zeg wat ik denk, dan zou je me vermoorden.”‘

Holocaustontkenning
Los daarvan doen oud-studiegenoten zoals Bas van Bommel en Machteld Zee op GeenStijl kond van het antisemitisme van Baudet. ‘Van platte, directe citaten – “Hitler had gelijk” – tot pogingen om de ontkenning van de Holocaust als een soort politieke discussie over de gevolgen van het nationaal-socialisme te poneren: in een verhit gesprek zei oud-studiegenoot Bas van Bommel: “Als je op die tour gaat, zet je de deuren open naar de Holocaust”, waarop Baudet reageerde met: “Ik hoor slechts een dreigement, geen argument.” Daar voegde hij later zelfs nog aan toe: “Áls het allemaal echt gebeurd is.”’ Deze citaten, zo schrijft GeenStijl, komen van januari 2020. Twee jaar daarvoor sprak Baudet al eens bij Van Bommel over Europa ‘als blanke beschaving’ waarin de Joden ‘een parasitaire cultuur’ vormen. Volgens de FvD-leider krijgen de Joden steeds belangrijke posities om hun macht en invloed te kunnen uitoefenen.

Het groepje ging naar Cliteur, maar die wuifde alles weg en zei dat het gaat om ‘malligheid’ aangewakkerd door ‘een paar flessen wijn’. Ook kon de wetenschapper zijn mond niet houden, want algauw had Allan Baudet aan de lijn die haar en de anderen verweet zich tegen hem te keren. “Hij sprak echter niet tegen wat hij werkelijk gezegd had op die verjaardag,” aldus Allan.

Omstreden Franse helden
Een bron die anoniem wil blijven, zegt tegen GeenStijl: “Het is mij wel duidelijk dat Thierry altijd een dingetje met Joden heeft gehad. Maar daar leek hij in eerste instantie nogal naïef in en hij was toen ook wel vatbaar voor tegenargumenten. Maar het is met de tijd een patroon geworden waarin hij druppelsgewijs foute ideeën bij zijn gehoor probeert te pluggen om te kijken hoe ver hij kon gaan.” De bron woonde een feestje bij waarin Baudet ineens een lofzang hield over de Franse generaal en nazi-collaborateur Philippe Pétain, over theoreticus van het Vichy-regime Charles Maurras – tevens oprichter van het antisemitische ultra-rechtse L’Action Françhaise. “‘Zo een fantastische schrijver die zo gevoelig schrijft’, zei hij dan. Dan knikte iedereen vriendelijk want wie weet nu hier wie dat is.”

Geen zelfreflectie
De anonieme kennis vervolgt op GeenStijl: ‘“Toen ik hem afgelopen winter na lange tijd weer eens tegen het lijf liep, was ik toch verbijsterd over enkele uitlatingen van hem over de oorlog en de Holocaust. Hij is sindsdien door een aantal mensen over deze uitlatingen persoonlijk aangesproken. Er was dus genoeg ruimte voor hem voor reflectie en introspectie om de ernst van de kwestie in te zien, of een grens te trekken en er werk van te maken. Dat hij het blijkbaar niet kan laten om hiermee door te gaan en wel in overtreffende trap zoals wij de laatste dagen hebben kunnen vernemen, laat helaas zien dat hij er duidelijk voor kiest om deze weg in te slaan.”’

Scruton waarschuwt
Sinds de verkiezingszege van FvD bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 gaat in Amsterdamse kringen een verhaal rond over antisemitische uitspraken en racistische theorieën die Baudet gedaan zou hebben tijdens een etentje met de Britse journalist en schrijver Douglas Murray. Opnieuw werd contact opgenomen met mentor Cliteur en wederom wuifde die alles weg, zo blijkt uit emails in handen van GeenStijl. Auteur Nijman belde ook met schrijver Murray. Die wilde niet ingaan op de details tijdens het diner, maar zei wel de vriendschap met Baudet meteen verbroken te hebben en absoluut niets meer met hem te maken te willen hebben. Ook de begin dit jaar overleden conservatieve denker en Baudets mentor Roger Scruton had al voor zijn dood afstand genomen van zijn oude pupil. Scruton stelde vond hij zich ‘gevaarlijk ontwikkelt’ en dat hij ‘uiteindelijk veel mensen in zijn val mee zal sleuren’. Lees meer in het GeenStijl-artikel.

Reactie Cliteur
In het blad Mare van de Universiteit van Leiden reageert Paul Cliteur op alle ophef. Hij weerlegt de beweringen van de klokkenluiders in het GeenStijl-stuk en blijft Thierry Baudet trouw. “Het stuk rammelt aan alle kanten,” zegt Cliteur, die spreekt van smaad. “Als het zo zou zijn dat een promovendus in een persoonlijke gesprek mij vertelt over nazistische, fascistische, racistische, homofobe en antisemitische opvattingen van Baudet of anderen, dan neem ik dat zeker serieus,” doelend op een van de anonieme bronnen. “Dan voer ik met degene die daarvan wordt beticht een heel ernstig gesprek. Als iemand publieke uitspraken doet of schrijft die daarop wijzen, dan zou ik me daar krachtig van distantiëren en deze persoon tot de orde roepen. Onder mijn leiding kan zo iemand ook niet promoveren, ook Baudet niet. Maar zijn procedure is keurig verlopen. Als hij wel zulke uitspraken zou hebben gedaan, dan was het toen een big issue geworden in de promotiecommissie. Daar is helemaal geen sprake van.”

Antisemitisme-affaire
Door het oplaaien van de antisemitisme-affaire en het opgelopen conflict over jongerenbeweging JFvD, is er binnen moederpartij FvD een tweedeling ontstaan tussen gematigden en extremisten. De eerste groep vindt dat Baudet en JFvD-voorzitter Jansen onvoldoende hebben opgetreden tegen antisemieten in de WhatsApp-groepen en hebben genoeg van hun gedrag intern. Zij willen hen aan de kant zetten en ook royeren indien mogelijk. De extremisten, onder leiding van Baudet, willen doorgaan op de ingeslagen weg. Maandagavond gaf hij gehoor aan zijn critici, maar sinds woensdag besloot hij terug te vechten en een leiderschapsstrijd aan te gaan. Dit gebeurde een dag nadat Eerdmans zich kandidaat had gesteld voor het lijsttrekkerschap. Eerder hing Baudet een royement boven het hoofd, maar donderdagmiddag stelde het bestuur dat de leden zich over hem mogen uitspreken. Inmiddels zijn meerdere kopstukken uit de partij vertrokken.

Lees ook:
CIDI wil onafhankelijk onderzoek naar discriminatie binnen FvD
De laatste onthullingen over discriminatoire uitspraken van FvD-leider Thierry Baudet laten ook het Centrum Informatie Documentatie Israël (CIDI) niet onberoerd. De organisatie is daar ‘diep geschokt’ van, zo laat het in een persbericht weten. 


Beeldmerk Jonet.nl.Waardeert u dit artikel?

Donatie
Betaalmethode
American Express
Discover
MasterCard
Visa
Maestro
Ondersteunde creditcards: American Express, Discover, MasterCard, Visa, Maestro
 
Kies uw betaalmethode
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wil je meer informatie of een hoger bedrag doneren? Ga naar jonet.nl/doneren

Categorie:

Home » Nieuws » Nieuwe getuigenissen geven beeld van Baudet als overtuigd antisemiet