Dé online community van Joods Nederland. 12 Iyyar 5778 · 27 april 2018
 

Swipe voor meer nieuwsberichten
Deel dit bericht op
facebook of twitter
Meer uit categorie
Nieuws

Gerelateerd
Veranderingen bij Maror op komst

Maror gaat het anders doen. De aanvraagprocedure wordt flexibeler en korter, maar de zorgvuldigheid blijft. Het NIW sprak voorzitter Micha Cohen en directeur Esther Koedam. We zetten de belangrijkste veranderingen op een rijtje.

Na grondig onderzoek past Maror met ingang van januari 2016 de aanvraagprocedure voor subsidies aan. Belangrijk nieuws voor veel instanties in Joods Nederland. De aanzet werd gegeven door de Adviescommissie COM-CJO, die onderzocht hoe de aanvraagprocedure kon worden verbeterd. Jaap Fransman en Ron van der Wieken namens het Centraal Joods Overleg (CJO) en David Goudsmit en Michael Minco namens Maror hebben daar, onder leiding van voorzitter Evert van den Bergh, veel tijd in gestoken. Hun aanbevelingen om het aanvraagproces te vergemakkelijken worden nu doorgevoerd.

Micha Cohen: “De zorgvuldigheid blijft. Onze verantwoordelijkheid is transparantie en de zekerheid dat iedereen gelijk behandeld wordt, dus de regels blijven de regels, waar iedereen zich aan zal moeten houden. Helaas vindt niet iedereen dat vanzelfsprekend, we verwachten dan ook niet dat er geen wanklanken meer zullen zijn.” Esther Koedam: “Uit de inventarisatie van de commissie bleken er twee grote wensen te bestaan: versoepel de momenten waarop een subsidieaanvraag kan worden ingediend, zodat een aanvraag niet meer afhankelijk is van ‘één keer per jaar’ en maak de periode waarin de besluitvorming plaatsvindt korter. Daar gaan we nu vanaf januari aan voldoen. Dat vereist een nieuwe werkwijze van ons, omdat we vroeger één moment in het jaar hadden waarop die besluitvorming plaatsvond, nu zullen de diverse processen door elkaar gaan lopen. Maar voor de aanvragers is dat veel plezieriger. Ze hoeven niet meer te denken: we moeten nu iets indienen anders missen we de deadline, terwijl een plan dan wellicht nog niet helemaal goed is doordacht.”

Esther Koedam: “We gaan uit van de bestaande sectorindeling. Als er een sector is waarin minder wordt aangevraagd en er dus budget overblijft, zal dat budget het jaar daarop worden aangepast. Dat gebeurt overigens staffelgewijs, om de verschuiving wat af te toppen. Er gaat dan geld naar sectoren waar het geld is opgegaan. Het begrip ‘projecten’ zal worden aangepast en er zal in de toekomst worden gesproken van activiteiten of investeringen. De definitie ‘projecten’ bleek te beperkt. In verband met deze veranderingen zal ook onze website volledig worden aangepast, zodat iedereen de nieuwe regels nog eens kan nalezen.”

Herstructureringsfonds
In het verleden is op Maror een aantal malen beroep gedaan als een organisatie of instelling dreigde ‘om te vallen’. Ter ondersteuning van dit soort gevallen is nu een herstructureringsfonds in het leven geroepen. Als een belangrijke Joodse instelling ziet dat het op middenlange termijn in de problemen dreigt te komen, kan het aanspraak maken op dat specifieke fonds. Micha Cohen: “Maror kan dan tot maximaal 25.000 euro beschikbaar stellen voor onderzoek hoe het probleem aan te pakken en als er een duidelijk stappenplan uit dat onderzoek komt, kan Maror ook bij de uitvoering helpen. Er zit 2 miljoen euro in dit fonds. Alleen instellingen die al langer dan tien jaar bestaan, die een substantieel deel van de gemeenschap bedienen en frequent een dienst verlenen, kunnen hiervan gebruikmaken.”

Bestuursfuncties
Marors levensduur blijkt langer dan bij de opstart van de organisatie was voorzien. Oorspronkelijk werd gedacht dat het fonds zo’n twintig jaar zou kunnen uitkeren, maar de horizon lijkt verder te liggen, afhankelijk van toekomstig rendement. Tot nu toe is er 18,5 miljoen euro uitgegeven aan projecten en op dit moment heeft de organisatie 22 miljoen in kas. Per jaar wordt 1,7 miljoen euro uitgekeerd. Het bestuur bestaat uit voorzitter Micha Cohen, secretaris Joop Elzas, penningmeester Jaron Link en de leden Nathan Kotek en Ronald Hené. Er zijn twee bestuursfuncties vacant die hopelijk begin 2016, via een open procedure, worden ingevuld.

Bron: NIW 

Voer uw zoekopdracht in en druk op enter

X