‘Zorgen groei antisemitisme online en in politiek’

Beeld: CIDI
Beeld: CIDI

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) is ernstig bezorgd 0ver het toenemende antisemitisme op internet en in de nationale en lokale, politiek. De organisatie luidt de noodklok. ‘Op internet en via sociale media worden holocaustontkenning en complottheorieën over internationale Joodse samenzweringen breed verspreid. Dit soort beelden kunnen zich omzetten in haat en daadwerkelijke verbale of fysieke agressie tegen Joden’, zo schrijft het CIDI in een persbericht. Daarin staat ook informatie over de antisemitisme-monitor, de jaarlijkse meting van het aantal gevallen van antisemitisme in de Nederlandse samenleving. Het CIDI heeft de monitor van 2017 klaar en die is dit keer niet positief.

Verder maakt de organisatie zich grote zorgen over de groei van het antisemitisme in de Nederlandse politiek. “De grenzen van waar legitieme kritiek op Israël overgaat in antisemitisme worden opgezocht en steeds vaker overschreden,” verklaar CIDI-directrice Hanna Luden. Een afbeelding op Facebook van de politieke beweging DENK, waarin ‘de machtige Joodse lobby’ in het schaduwduister opereert, is volgens haar het dieptepunt. De afbeelding verwijst naar de antisemitische Protocollen van de Wijzen van Sion. “Uitspraken over de ‘lange arm van Israël en de Joden’ en een WhatsApp-groep waarin ‘Marokkaanse Joden’ van de PvdA uitgemaakt zijn voor ‘verraders van onze gemeenschap’ zijn onaanvaardbaar,” vindt Luden.

In de antisemitisme-monitor 2017 staat dat het aantal antisemitische incidenten, dat bij het CIDI werden gemeld, uitkwam op 113. Dat is een kleine groei ten opzichte van 2016. Onder de antisemitische incidenten van 2017 vielen zeker 28 bekladdingen en vernielingen, waaronder het ingooien van ruiten van het Joodse restaurant HaCarmel en van de Joodse instelling Chabad Central in Amsterdam. Het CIDI registreerde vier geweldsincidenten, waaronder ernstige mishandelingen van een Joodse Syrische vluchteling en twee Joodse toeristen uit Israël. Daarnaast was in de monitor van 2016 een lichte daling te zien ten opzichte van die van 2015. Die trend lijkt nu voorbij.

Voor het eerst werd het antisemitisme gemeten dat zich online en in de politiek afspeelt. Er waren 24 incidenten op internet en zeven incidenten in het politieke domein die bij het CIDI zijn gemeld. De werkelijke omvang van het aantal antisemitische uitingen via internet en sociale media is volgens het instituut veel groter. Het door de overheid ingestelde Meldpunt Internet Discriminatie (MiND) registreerde in 2017 zeker 236 meldingen van antisemitisme. Het gaat om 17 procent van het totale aantal meldingen over discriminatie. Dit is een hoog percentage, aldus het CIDI, gegeven dat de Joodse minderheid slechts 0,3 procent van de Nederlandse bevolking uitmaakt.

Het CIDI wil dat geweldsmisdrijven met antisemitische of andere discriminerende motieven zwaarder worden bestraft. ‘Als iemand wordt aangevallen vanwege zijn of haar afkomst of geloof, raakt dit namelijk niet alleen het individu maar de groep als geheel’, zo schrijft de instelling. Antisemitisch geweld heeft bovendien grote impact op het gevoel van onveiligheid in de Joodse gemeenschap, aldus het CIDI. De organisatie beveelt de Tweede Kamer eveneens aan om de werkdefinitie van antisemitisme van de International Holocaust Remembrance Alliance over te nemen. De EU heeft dit al gedaan, maar Nederland blijft achter. Eerder dienden burgers ruim 5.200 handtekeningen in om de Kamer ertoe te bewegen de definitie alsnog aan te nemen.

Categorie:

Home » Nieuws » ‘Zorgen groei antisemitisme online en in politiek’