Dé online community van Joods Nederland. 11 Sivan 5778 · 25 mei 2018
 

Swipe voor meer nieuwsberichten
CIDI: Aantal antisemitische incidenten gedaald
Uit de nieuwe Monitor Antisemitische Incidenten van het CIDI blijkt dat het aantal antisemitische incidenten in 2016 is gedaald van 126 in 2015 naar 106 vorig jaar. Maar het CIDI waarschuwt voor al te groot optimisme.
Het aantal incidenten is nog steeds hoger dan het geval was voor 2014, het jaar van de Gaza-oorlog. Bovendien, zo stelt het CIDI, is de daling vooral te danken aan het verminderen van het aantal haat-mails. Maar deze lijken inmiddels vervangen te zijn door antisemitisch gescheld op sociale media. Deze werden tot nu toe niet meegeteld, maar met ingang van dit jaar houdt het CIDI ook de cijfers bij van incidenten die gericht zijn tegen personen op Facebook en andere sociale media.
Goed nieuws is dat het aantal incidenten op scholen afneemt; maar daar staat tegenover dat rond het voetbal nog geen verbetering valt waar te nemen. Ook is het aantal scheldpartijen toegenomen. Vandalisme blijkt nog steeds een ernstig probleem, met 21 incidenten in 2016. Incidenten met fysiek geweld zijn er minder, ‘slechts’ drie; in 2015 waren het er nog vijf.
Het woord ‘Jood’ lijkt inmiddels hetzelfde lot beschoren als ‘homo’ en ‘Turk': het wordt steeds vaker als scheldwoord gebruikt. Ook in algemene scheldpartijen die niet tot, of tegen, Joden zijn gericht. Het CIDI vindt dit een verontrustende ontwikkeling. Mede daarom blijft het CIDI aandringen op educatie vanaf jonge leeftijd, op scholen maar ook bij sportclubs en andere vrijetijdsverenigingen.
Uit de statistieken die CIDI bij het onderzoek heeft gevoegd, zou men voorzichtig kunnen constateren dat de antisemitische incidenten na het ‘topjaar’ 2014 op hun retour zijn. Maar het CIDI is voorzichtig in zijn conclusies, omdat de daling nog niet spectaculair is. Bovendien vreest de organisatie dat er sprake is van onderrapportage.
De monitor plaatst de situatie in Nederland ook in Europese context. Daar is het nieuws zeer gemengd. In Frankrijk is een sterke daling gemeten van maar liefst 61 procent. Daar staat helaas tegenover dat het aantal incidenten in Duitsland sterk is toegenomen, waarbij het overgrote deel afkomstig is uit de hoek van extreemrechts en Neo-nazi’s. Ook in Engeland is sprake van een toename van maar liefst 36 procent.


 

Voer uw zoekopdracht in en druk op enter

X