D66 wil stoppen met associatieverdrag Israël

Beeld: D66
Beeld: D66

Het partijcongres van D66 heeft zaterdag in Arnhem een resolutie aangenomen, die de fractieleden in de Tweede Kamer en het Europese Parlement oproept ‘zich in te zetten voor het standpunt dat de Europese Unie eisen aan Israël dient te stellen om de bouw van nederzettingen en mensenrechtenschendingen te stoppen’. De resolutie roept verder op het associatieverdrag tussen de EU en Israël op te schorten als Israël geen gehoor geeft aan de eisen.

In verschillende kringen wordt met verontwaardiging gereageerd op de motie, die door de jongerenafdeling van de partij – Jonge Democraten – is ingediend. CIDI-voorzitter Ronnie Eisenmann noemde het ‘een misser’ en verwijt de partij een dubbele standaard. “De wereld staat in brand maar D66 neemt motie tegen Israël aan”, reageert hij op Twitter. Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de Christenunie vindt het ‘schokkend’ dat D66 de band met Israël op het spel zet.

De tekst van de resolutie:

Het congres van D66 in vergadering bijeen op zaterdag 16 april 2016 te Arnhem,

CONSTATERENDE DAT:

  • Israël een associatieverdrag heeft met de Europese Unie, wat Israël aanzienlijke privileges gunt op het gebied van handel;
  • Dit associatieverdrag gebaseerd is op respect van beiden partijen voor mensenrechten en democratische principes (artikel 2, een “essentieel element” van het verdrag);
  • De Europese Unie actief wereldwijd de naleving van mensenrechten promoot;
  • Israël in strijd met het internationaal recht een actief nederzettingenbeleid voert in Oost-Jeruzalem en andere delen van de Westelijke Jordaanoever (bezette Palestijnse gebieden) en vaak door de VN en mensenrechtenorganisaties bekritiseerd is voor ernstige schendingen van de mensenrechten in deze gebieden, die veelal samenhangen met het nederzettingenbeleid;

OVERWEGENDE DAT:

  • De Europese Unie internationaal een leidende rol zou moeten spelen in het bevorderen van de mensenrechten, ook in Israël en de bezette Palestijnse gebieden, en zich moet inzetten voor een vreedzame oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict, op basis van het internationaal recht;
  • Artikel 2 uit het EU-Israël associatieverdrag op dit moment en al lang niet nageleefd wordt door Israël;
  • Mensenrechtenschendingen consequenties dienen te hebben, politiek, diplomatiek of anderszins;

ROEPT DE DELEGATIE IN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE TWEEDE KAMERFRACTIE OP OM:

  • Zich actief in te zetten voor het standpunt dat de Europese Unie eisen aan Israël dient te stellen om de bouw van nederzettingen en mensenrechtenschendingen te stoppen en, indien hier geen gehoor aan gegeven zal worden, het associatieverdrag met Israël (gedeeltelijk) op zou kunnen worden geschort;

En gaat over tot de orde van de dag.

Categorie:

Home » Nieuws » D66 wil stoppen met associatieverdrag Israël