Dé online community van Joods Nederland. 11 Sivan 5778 · 25 mei 2018
 

Swipe voor meer nieuwsberichten
Senaat stemt voor extra geld godsdienstonderwijs

De Eerste Kamer heeft gestemd voor het structureel betalen van godsdienstonderwijs door de overheid. Dit betekent dat openbaar onderwijs op basis van godsdiensten en het humanisme in de toekomst geld krijgen van de staat. Het geld gaat niet naar scholen die al een levensbeschouwelijke inslag hebben, maar naar scholen met een openbaar karakter. Het vrijmaken van geld voor deze vorm van onderwijs werd mogelijk gemaakt door de ChristenUnie. Dit gebeurde bij de behandeling van een initiatief voorstel van die partij met de PvdA en het CDA.

Senator Mirjam Bikker (ChristenUnie) diende met succes een motie in, waarmee wordt geregeld dat er extra geld komt om de verwachte groei van godsdienstonderwijs op openbare scholen. “De afgelopen jaren schoot de financiële bijdrage voor dit onderwijs telkens te kort,” aldus Bikker. Als ouders ervoor kiezen om hun kinderen deze lessen te laten volgen, dan moet dat volgens haar mogelijk zijn. Staatsecretaris Sander Dekker (VVD) van Onderwijs was niet van plan om meer geld apart te zetten voor dit doel. Bikker: “Ik ben blij dat dit nu alsnog geregeld wordt.”

Door het aannemen van het voorstel zijn docenten die in de toekomst lesgeven in godsdienstig of humanistisch onderwijs zeker van hun baan. Voor het Jodendom komt het erop neer dat er op openbare scholen meer les kan worden gegeven over dit geloof. Volgens critici gebeurt dat momenteel nog veel te weinig, met name op scholen met veel moslimleerlingen. Uit onderzoek blijkt dat de vooroordelen en negatieve gevoelens van Nederlandse moslims over en tegen Joden groter is dan bij andere groepen. Vanuit de politiek wordt opgeroepen daar iets aan te doen. 

Voer uw zoekopdracht in en druk op enter

X