Universiteiten zien af van deel Wob-verzoeken The Rights Forum

Groningen
Academiegebouw Groningen (wiki)

De veertien universiteiten die onlangs Wob-verzoeken binnenkregen van leden van de anti-Israëlische beweging Boycot, Desinvesteren en Sancties (BDS) gaan daar deels niet op in. Ze doen dit omdat de verzoeken ook vragen bevatten naar Nederlandse (Joodse) organisaties die zich bezighouden met religie, herdenken of de bestrijding van antisemitisme. Dat melden de universiteiten op de site Universiteitenvannederland.nl. De Wob-actie is gedaan door The Rights Forum, waarvan oud-CDA-premier Dries van Agt (91) het boegbeeld is.

De ophef vanuit Joods Nederland was groot nadat bekend werd dat BDS’ers verzoeken hadden gedaan in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). The Rights Forum wilde van de universiteiten weten welke banden ze hebben Israëlische universiteiten, instituties en bedrijven, en met organisaties die steun voor de staat Israël propageren. Ook wordt verzocht om informatie over banden met een aantal Joodse organisaties die zich bezighouden met religie, herdenken of de bestrijding van antisemitisme. Joods Nederland was hierover verbolgen, omdat de Joodse instellingen niets van doen hebben met Israël of het conflict tussen dat land en de Palestijnen.

‘Universiteiten in Nederland dragen bij aan de pluriformiteit en vrijheid in (academisch) Nederland en daarbuiten. Ongelijke behandeling op basis van religie of afkomst wijzen wij ten sterkste af’, schrijven de veertien hoger onderwijsinstellingen. ‘Wij staan voor de veiligheid van het werkklimaat voor al onze medewerkers en studenten en het kunnen zijn van een academische gemeenschap die niemand uitsluit en waarin geen onderscheid wordt gemaakt op basis van religie of afkomst. Het vizier richten op een specifieke groep burgers, waaronder ook medewerkers, studenten en alumni van onze universiteiten zorgt voor gevoelens van onveiligheid, van onrecht en discriminatie. Hier werken wij niet aan mee’. 

Afgelopen vrijdag vroegen de universiteiten al om uitstel bij de Wob-verzoekers. Dit betekent dat er geen verdere stappen worden genomen voor het opvragen, verzamelen en/of versturen van informatie waar in de WOB-verzoeken om wordt gevraagd. De universiteiten: ‘De behandeling en verspreiding van het Wob-verzoek heeft binnen universiteiten geleid tot gevoelens van onrust en onveiligheid. Wij betreuren dit. Wij staan voor een veilig onderwijs-, onderzoeks- en werkklimaat voor al onze medewerkers en studenten. De signalen dat dit in het geding is gekomen door onze aanpak van het Wob-verzoek trekken wij ons aan en bevestigen dat een zorgvuldige beoordeling van het verzoek noodzakelijk is’. 

Lees ook:
Universiteiten willen uitstel Wob-verzoek over Israëlische contacten

De Nederlandse universiteiten hebben om meer tijd gevraagd naar aanleiding van het Wob-verzoek van de organisatie The Rights Forum. Deze pro-Palestijnse organisatie eist inzage in de contacten tussen Nederlandse universiteiten en Joodse en pro-Israëlische organisaties. Het verzoek leidde tot veel boze reacties, onder meer van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), en in de Tweede Kamer.
Categorie:

Home » Nieuws » Universiteiten zien af van deel Wob-verzoeken The Rights Forum