Home » Artikel » Burgemeestersverkiezing in Jeruzalem blijft onbeslist, Likud krijgt klappen